Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Odbačeno 70 predstavki majki sa troje i više djece, koje su se žalile zbog umanjenja naknada

Evropski sud u Strazburu je kao neosnovane odbacio 70 predstavki majki sa troje i više djece, koje su se žalile zbog umanjenja naknada. To je saopštila zastupnica Crne Gore u Strazburu Valentina Pavlićić. Ona vjeruje da će se na isti način odlučivati i o ostalim predstavkama u tom slučaju.

Više

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Vlada Crne Gore je na 131. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Koncesioni akt za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore sa Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem sa javne rasprave i zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da u što kraćem roku preduzme aktivnosti u cilju raspisivanja javnog oglasa za davanje koncesije za aerodrome Crne Gore.

Više

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Izmjenama zakonika strože kažnjavati povratnike, ali unaprijediti resocijalizaciju

U interesu crnogorskih građana i njihove bezbjednosti je da Crna Gora strože kažnjava povratnike u vršenju krivičnih djela trgovine drogom, nošenja oružja, silovanja i nasilja u porodici i zato se podržavaju napori Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, da se pristupi izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017 i 49/2018), saopšteno je iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Više

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Mandat predsjednika Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, po Zakonu, traje 4 godine

Doskorašnja predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i kandidatkinja za novi mandat na toj funkciji Goranka Vučinić tvrdi da je u potpunosti poštovala Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), pa i u dijelu koji se odnosi na pripremu i sazivanje sjednica Savjeta. Ona navodi kako je i odluka o naknadama predsjedniku i članovima Savjeta Agencije donijeta u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019), na sjednici koja je bila otvorena za javnost.

Više