Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Mandat predsjednika Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, po Zakonu, traje 4 godine

29.07.2019.


Doskorašnja predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i kandidatkinja za novi mandat na toj funkciji Goranka Vučinić tvrdi da je u potpunosti poštovala Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), pa i u dijelu koji se odnosi na pripremu i sazivanje sjednica Savjeta. Ona navodi kako je i odluka o naknadama predsjedniku i članovima Savjeta Agencije donijeta u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019), na sjednici koja je bila otvorena za javnost.

Vučinić je reagovala na pisanje od 20. jula, u kojem se tvrdi da ona najmanje godinu krši Zakon o sprečavanju korupcije i pisanje da je suprotno zakonu sebi udvostručila naknadu u tom tijelu i omogućila da i ostalim članovima bude uvećana.

Ona tvrdi da je u potpunosti poštovala Zakon o sprječavanju korupcije, pa i u dijelu koji se odnosi na pripremu i sazivanje sjednica Savjeta. To je, dodaje, opšte poznata činjenica i podatak koji je dostupan svim zainteresovanim na Sajtu ASK-a.

"Održane su 93 sjednice u prvom mandatu, što je u prosjeku više od dvije, kada izuzmete mjesec godišnjih odmora, pa je tumačenje zakona u navedenim tekstovima pravno neodrživo. Članom 8 stav 2 Poslovnika o radu Savjeta ASK je određeno da se sjednice Savjeta održavaju, po pravilu, dva puta u toku mjeseca i tu nije kraj. Radi ažurnosti rada Savjeta, članovi Savjeta su odlučili da se sjednice, po pravilu, održavaju svakog drugog petka u mjesecu, sa početkom u 11h, u prostorijama Agencije. O profesionalizmu i odgovornosti članova Savjeta Agencije, možemo govoriti samo činjenicama. Paušalne ocjene, koje su tendenciozne i zlonamjerne nikada nijesu zavređivale pažnju Savjeta", navodi se u saopštenju Vučinić.

Ona navodi i da mandat predsjednika Savjeta, po Zakonu traje 4 godine, ali ga je, kako dodaje, Savjet, poslovničkom odredbom ograničio na godinu dana, kako bi se na godišnjem nivou potvrdio kredibilitet člana Savjeta, koji vrši funkciju predsjednika.

"Ovaj predlog sam lično podržala, i usvojen je sa tri glasa, iako sam prethodno već bila izabrana jednoglasno za predsjednicu Savjeta sa četvorogodišnjim mandatom. Podsjećanja radi, Savjet je gotovo pola mandata funkcionisao u nepotpunom sastavu. Članu Savjeta Radulu Žuriću prestao je mandat nakon imenovanja 27. jula 2017. godine na drugu funkciju, a izbor novog člana trajao je gotovo godinu dana. Članica Savjeta Vanja Ćalović, odsustvovala je sa 35 sjednica Savjeta, a razriješena je sa funkcije oko godinu dana prije isteka mandata. U tom periodu Savjet je održao 71 sjednicu. Interesantna je i promjena mišljenja ranije članice Savjeta Vanje Ćalovic, koja nikada nije glasala protiv mog izbora za predsjednicu, niti je za takav stav isticala bilo kakav razlog ili izražavala negodovanje", navodi se u reagovanju Vučinić.

Kandidatkinja za predsjednicu Savjeta ASK-a dodaje da je i praksa rada Savjeta bila da se na tekućim sjednicama, utvrđuje predlog dnevnog reda naredne sjednice, saglasno usvojenom planu rada Savjeta i inicijativama članova, kao i datum sjednice, u slučajevima kada je jedan broj članova prethodno najavio odsustvo u određenom datumu i terminu održavanja sjednica.

"Savjet je i formalno i materijalno poštovao ZSK i Poslovnik. Zakazivanje sjednice za koje se unaprijed zna da neće imati kvorum, nije bila praksa Savjeta", ukazala je Vučinić.

Kada je u pitanju visina naknade predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Vučinić navodi da je ona donijeta u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, na sjednici koja je bila otvorena za javnost.

"Novim zakonskim rješenjem određeno je da se naknada za predsjednika i članove organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru određuje u odnosu na visinu zarade zaposlenih u tom pravnom licu (a ne kako je do tada bilo regulisano posebnim zakonima u odnosu na prosječnu zaradu ostvarenu u prethodnoj godini u Crnoj Gori). Zakonom o sprječavanju korupcije zaposlenima u ASK određena je naknada 30% uvećana od zarade u državnoj upravi, što je direktno uticalo na uvećanje naknade predsjedniku i članovima Savjeta. Članom 65 st. 1 i 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dato je ovlašćenje da aktom nadležnog organa pravnog lica urede naknade, ukoliko posebni zakoni ne budu usaglašeni sa tim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja tog zakona na snagu", ukazala je.

Kao kandidat za izbor članice Savjeta, Vučinić ističe da odustaje od prepiski već će, kako je ukazala, ukoliko bude imala priliku odgovor na pitanja izložiti javno na sjednici Savjeta pred predstavnicima svih prisutnih medija.

"Transparentnost je bio način rada Savjeta u prethodnom mandatu. Pitanja ovog medija koja stižu nakon mandata, održanih transparentnih sjednica Savjeta, moga učešća na sjednici matičnog Odbora kada su svi poslanici imali priliku da učestvuju u raspravi i neposredno postavljaju pitanja, kao i učešca na sjednici Skupštine, upitna su sa aspekta novinarske etike i navodne potrebe da 'javnost bude potpuno i objektivno informisana'", zaključila je Vučinić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 22.07.2019.


Naslov: Redakcija