Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 28.07.2015.

SKUPŠTINA CG: 27. jula 2015. godine održane śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora - razmatreno i prihvaćeno više predloga zakona . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 28. jula 2015. godine śednice Odbora za evropske integracije, Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, nastavak Devete śednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja - razmatranje više predloga zakona

ZAKON O ZABRANI ZLOSTAVLJANJA NA RADU: UPCG smatra da mobing ne treba generalizovati

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Uvođenje definicije djeteta u skladu sa definicijom sadržanom u Konvenciji o pravima djeteta, ukidanje instituta nepotpunog usvojenja, uvođenje principa nediskriminacije, a novina su i odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja djece . . . dalje

DRUŠTVO EKONOMISTA I MENADŽERA CRNE GORE: Brine državna potrošnja i broj zaposlenih . . . dalje

SUDSKI SAVJET: U 2014. godini nije razriješen nijedan sudija . . . dalje

MONSTAT: CG najviše izvozila u Srbiju . . . dalje