Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 27. jula 2015. godine održane śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora - razmatreno i prihvaćeno više predloga zakona


101. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio i jednoglasno podržao dva predloga zakona

Na śednici održanoj 27. jula 2015. godine Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudovići predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

Takođe, Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudovići predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

Zakonodavni odbor održao 132. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona i Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom,,Mamula"

Na 132. śednici održanoj 27. jula 2015. godine Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti depozita, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

Predlogu zakona o ličnom stečaju potrošača, koji je podnio poslanik Andrija Popović;

Predlogu zakona o dopunama Zakona o lukama, koji su podnijeli poslanica/k: Draginja Vuksanović i Andrija Popović;

Predlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici: dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović i

Predlogu zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici: dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović.

Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom,,Mamula", opština Herceg Novi nije dobio potrebnu većinu članova Odbora.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013 i 32/2014 - odluka US) Odbor nije razmotrio:

Predlog zakona o izmjeni Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnijela poslanica Snežana Jonica i

Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika, koji su podnijeli poslanici/e: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, dr Radosav Nišavić, Danko Šarančić i Danijela Marković.

Na zahtjev predstavnika predlagača zakona, izjašnjavanje o Predlogu zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić i Goran Tuponja je odloženo.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 26.07.2015.