Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 28.03.2016.SKUPŠTINA CG: 28. marta 2016. godine sednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona i primjene određenih zakona

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Rok za dostavljanje planova integriteta organa vlasti 15. april 2016. godine

ZAKON O ORUŽJU: Zakon je na snazi od 18. marta 2015. godine. Najznačajnija novina je odredba o nekažnjivosti za građane koji doborovoljno vrate oružje koje imaju u nelegalnom posjedu. Ne postoji rok za dobrovoljno vraćanje oružja, dok je mogućnost legalizacije oružja ograničena do 19. marta 2017. godine

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA: Zakon je stupio na snagu 16. marta 2016. godine. Najvažnija novina je što se zapošljavanje stranaca više ne uslovljava dokazom da na evidenciji nema nezaposlenih lica koja ispunjavanju uslove za zasnivanje radnog odnosa ili da su ova lica odbila zaposlenje

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: Predviđeno uspostavljanje mreže zaštićenih područja. Restriktivnije se reguliše zaštitu vrsta, jer su prenijete odredbe evropskih propisa koje se tiču zabrane upotrebe određenih sredstava za hvatanje, ubijanje i uznemiravanje životinja, i to prije svega u smislu da je zabranjeno korišćenje metoda za široko i neselektivno hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja

INICIJATIVA ZA IZMEJENE ZAKONA O VASPITANJU I OBRAZOVANJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA: Zakonski regulisati zanimanje asistenta u nastavi

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Rasprava će trajati 40 dana

PREDSTAVLJANJE AGROBUDŽETA U HERCEG NOVOM 28. MARTA 2016. GODINE

JAVNI OGLAS ZA INVESTITORE ZAINTERESOVANE ZA DODJELU KONCESIJE ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA - Tekst propisa