Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Rok za dostavljanje planova integriteta organa vlasti 15. april 2016. godine


Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća organe vlasti da najkasnije do 15. aprila 2016. godine moraju dostaviti Agenciji planove integriteta.

 Naime, Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 - dalje: Zakon)propisano je da organi vlasti do 31. marta moraju da donesu planove integriteta, te da ih dostave Agenciji u roku od 15 dana nakon donošenja.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument koji sadrži mjere za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti nastanka i razvoja korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

"Organi vlasti obavezni su da plan integriteta pripreme na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta koja su dostupna na internet stranici Agencije u sekciji "Integritet". U istoj sekciji, u cilju lakše izrade plana integriteta, Agencija je objavila primjer upitnika za procjenu rizika kao i primjer popunjenog plana integriteta", naveli su u Agenciji.

U cilju potpune realizacije zakonske obaveze izrade planova integriteta, Agencija za sprječavanje korupcije je organizovala više obuka i seminara na kojima je predstavljena metodologija izrade, usvajanja i sprovođenja planova integriteta.

Agencija, u skladu sa Zakonom, na osnovu dostavljenih planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju može dati organima vlasti preporuke za unaprjeđenje planova integriteta.

Na osnovu planova i izvještaja Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti, koji je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

Izvor: Vebsajt CdM, 25.03.2016.