Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 27.01.2016.

SKUPŠTINA CG: 29. januara 2016. godine Odbor za evropske integracije organizuje javnu tribinu na temu pregovaračkih poglavlja 11 i 12 . . . dalje

ZAKON O ENERGETICI: Zakon stupa na snagu 28. januara 2016. godine . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikat Uprave i pravosuđa traži da savjetnici, sekretari i upravitelji pisarnica u sudovima i tužilaštvima budu raspoređeni u posebne grupe poslova sa jasno definisanim koeficijentima zarade . . . dalje

UREDBA O VISINI BORAVIŠNE TAKSE ZA PLOVNE OBJEKTE NAUTIČKOG TURIZMA: Taksa koju će ubuduće plaćati sve strane jahte koje borave u obalnom moru Crne Gore, zavisno od dužine broda i vremena njegovog zadržavanja, iznosi od pet eura za jahtu dužine do sedam metara koja u Crnoj Gori ostaje sedam dana, do maksimalnih 120 eura za brod dužine preko 20 metara, koji se zadržava do godinu dana . . . dalje

LISTA KANDIDATA/KINJA ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENEMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA . . . dalje