Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.04.2016.

SKUPŠTINA CG: 25. aprila 2016. godine sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona . . . dalje

VLADA CG: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi i Porodičnog zakona, donjeta Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave . . . dalje

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Proširivanje nadležnosti notara i na vođenje ostavinskih postupaka dovelo do rasterećenja sudova . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Ključna novina je dodatna afirmacija principa "najboljeg interesa djeteta" i zabrana tjelesnog kažnjavanja djeteta. Donošenje Prijedloga zakona predviđeno je Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 24 i Strategijom reforme pravosuđa, a tekst zakona usklađen je sa relevantnim evropskim direktivama . . . dalje

NACRT PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ZATVORENOG DISTIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, KAO NOVOG INSTITUTA PROPISANOG ZAKONOM O ENERGETICI: Predviđa se da operator zatvorenog distributivnog sistema snabdijeva korisnike sistema i sa njima zaključuje ugovor, s tim da svaki kupac u skladu sa opštim pravom utvrđenim Zakonom može izabrati drugog snabdjevača električnom energijom . . . dalje

OBUKOM ARBITARA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA DO BRŽEG RJEŠAVANJA RADNIH SPOROVA . . . dalje

OKRUGLI STO O PRIJEDLOGU STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU LICA SA INVALIDITETOM 25. APRILA 2016. GODINE . . . dalje

ZAVRŠENA POSJETA EKSPERTSKE MISIJE EU U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA . . . dalje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - Tekst propisa . . . dalje