Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Ključna novina je dodatna afirmacija principa "najboljeg interesa djeteta" i zabrana tjelesnog kažnjavanja djeteta. Donošenje Prijedloga zakona predviđeno je Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 24 i Strategijom reforme pravosuđa, a tekst zakona usklađen je sa relevantnim evropskim direktivama


Dijete ne smije biti podvrgnuto tjelesnom kažnjavanju, ili bilo kom drugom okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju. Zabrana se odnosi na roditelje, staratelje i sva druga lica koja se staraju o djetetu, ili dolaze u kontakt sa njim, predviđeno je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona koji je Vlada Crne Gore usvojila 21. aprila 2016. godine.

"Svako je dužan da obavijesti centar za socijalni rad o povredi prava djeteta za koju sazna. Mjere kojima se zadire u porodični život dopuštene su samo ako se zaštita članova porodice ne može obezbijediti na manje restriktivan način, pružanjem usluga socijalne i dječje zaštite", piše u Prijedlogu zakona.

Navodi se da se ne smatraju diskriminacijom posebne mjere koje se uvode radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka djece, odnosno grupe djece koja se nalaze u neravnopravnom položaju.

U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, dijete koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na povjerljivo savjetovanje sa doktorom medicine i drugim stručnim licem. Dijete ima pravo da bude informisano o stanju svog zdravlja, ako je to u njegovom najboljem interesu.

Predviđeno je i da "dijete može preduzimati pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno saglasnost organa starateljstva za pravne poslove".

Dijete koje je navršilo 15 godina života može preduzimati pravne poslove kojima upravlja i raspolaže svojom zaradom ili imovinom koju je steklo sopstvenim radom, navodi se u Prijedlogu zakona.

Ključna novina je dodatna afirmacija principa "najboljeg interesa djeteta" i zabrana tjelesnog kažnjavanja djeteta. Donošenje Prijedloga zakona predviđeno je Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 24 i Strategijom reforme pravosuđa, a tekst zakona usklađen je sa relevantnim evropskim direktivama, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Izvor: Vijesti, Dejan Peruničić, 23.04.2016.