Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NOTARIMA: Vlada smatra da nema osnova za ocjenu ustavnosti Zakona

Crnogorska Vlada je ocijenila da nema osnova da Ustavni sud prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima. Inicjativu su podnijeli advokati Filip Jovović, Novica Jovović, Vlado Vuković i Vanja Mugoša iz Podgorice.

Više

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Zakon će biti usklađen sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR)

Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) se primjenjuje u Evropskoj uniji od 25.maja 2018. godine. Ovaj dokument donosi novine, nameće veće standarde zaštite ličnih podataka.Ovaj dokument donosi novine, nameće veće standarde zaštite ličnih podataka, jača ulogu organa za zaštitu ličnih podataka i predviđa mogućnost da nadzorni organ izriče novčanu upravnu kaznu za subjekte odnosno rukovaoce koji prekrše zakon čak do 20.000.000 eura.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA CRNE GORE U-I BROJ 6/16 OD 19. APRILA 2017. GODINE ("SLUŽBENI LIST CG", BROJ 31/17): Oko 600 majki troje ili više djece, koje su ranije raskinule ugovor na određeno vrijeme zarad doživotne nakande, koja je kasnije ukinuta, moći da ostvare pravo na novu vrstu primanja

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo kulture dalo je na javnu raspravu 30. maja 2018. godine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Uvodi se licenciranje stečajnih upravnika

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju odgovornost stečajnih upravnika biće jasnije definisana, a lista stečajnih upravnika biće kreirana kroz precizne kriterijume za imenovanje stečajnih upravnika.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Rasprava će trajati do 6. septembra 2018. godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama...

Više

SMJERNICE ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE PROJEKATA I PROGRAMA NVO PRIJAVLJENIH NA KONKURSE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori"

Više

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANJA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Iste cijene goriva, lož ulje jeftinije

Cijena lož ulja za veleprodaju u Crnoj Gori od 24. jula 2018. godine će biti niža tri centa, dok će vrijednost ostalih vrsta goriva ostati nepromijenjena, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Više