Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Uvodi se licenciranje stečajnih upravnika

24.07.2018.


Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju odgovornost stečajnih upravnika biće jasnije definisana, a lista stečajnih upravnika biće kreirana kroz precizne kriterijume za imenovanje stečajnih upravnika.

"Ministarstvo ekonomije je resorno zaduženo za Zakon o stečaju, a Ministarstvo pravde je zaduženo za listu stečajnih upravnika, tako da je to podijeljena nadležnost. Postojalo je interesovanje javnosti, a i potreba kroz primjere iz prakse za izmjene i dopune zakona, tako da su Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo pravde, zajedno sa Privrednim sudom, oformili radnu grupu koja je uradila izmjene Zakona", ukazao je generalni direktor za industriju i transformacije Goran Nikolić.

Prema njegovim riječima, jedna od važnijih novina tiče se upravo liste stečajnih upravnika koju sačinjava Ministarstvo pravde, a koja je do sada bila uređena podzakonskim aktom, zbog čega, kako je objasnio, teže se mogla revidirati.

"Izmjenama Zakona će biti omogućeno da se napravi reizbor i sačini nova lista, a znanje stečajnih upravnika biće provjeravano svakih 5 godina. Izmjenama i dopunama će, takođe, biti definisano da izbor stečajnih upravnika ide redom sa liste, što znači da će za svaki novi stečaj biti zadužen prvi sljedeći stečajni upravnik sa liste", ukazao je Nikolić.

Na taj način, kako je dodao, neće biti moguće reći da je neko favorizovan.

"Prema našim informacijama, ni do sada nije bilo zloupotreba, ali je perepcija javnosti bila takva jer su neki stečajni upravnici bili vidljiviji od drugih", ukazao je Nikolić.

Predsjednik stečajnog odjeljenja i sudija u postupku stečaja Ivan Kovačević ukazao je da su nacrtom Zakonom jasno propisane ingerencije stečajnog upravnika, kao i uslovi koje lice mora zadovoljiti da bi bilo stečajni upravnik.

"A to je da je državljanin Crne Gore, da ima visoku stričnu spremu, radno iskustvo u trajanju od pet godina u okviru te spreme, položen stručni ispit za stečajnog upravnika, da nije krivično kažnjavan za djela po službenoj dužnosti. U slučaju da mu je sud ili tužilaštvo zabranilo obavljanje te djelatnosti, lice ne može biti stečajni upravnik", ukazao je Kovačević.

Na pitanje na koji način će biti uređen prestanak licence za obavljanje posla stečajnog upravnika, Kovačević je ukazao da licenca prestaje da važi na zahtjev privrednog suda, na zahtjev samog upravnika, odnosno prestankom uslova iz člana 25 Zakona koji reguliše imenovanje stečajnog upravnika.

"U zemljama u regionu postoji diskreciono pravo sudije da imenuje stečajnog upravnika. Čak se pojedini stečajni upravnici imenuju jer raspolažu posebnim znanjima koja se ne nalazi na listi. Radi se o predmetima koji imaju specifičnu težinu i za ta znanja će biti potrebna posebna edukacija stečajnih upravnika u narednom periodu, jer su predmeti sve složeniji", ukazao je Kovačević.

Javna raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju će trajati do 7. septembra, a okrugli sto u okviru Javne rasprave biće održan 6. septembra u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10 časova.

Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi, a svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili elektronski na mejl adresu: renata.milutinovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo ekonomije će razmotriti sve komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 23.07.2018.


Naslov: Redakcija