Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 24.07.2015.

SKUPŠTINA CG: 23. jula 2015. godine održane sednice Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, konstitutivna sednica Savjeta agencije za sprječavanje korupcije - razmotreno više predloga zakona, amandmana na predloge zakona i stanje u sektoru morskog ribarstva i marikulture . . . dalje

PREDLOG ZAKONA O MORSKOM DOBRU: NVO traže povlačenje Predloga zakona jer zadire u prava privatne svojine, tako što se imovina u zoni morskog dobra proglašava državnom

NACRT ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU: Predvideti izdavanje državnih garancija za finansijsku konsolidaciju opština - korisnica Egalizacionog fonda. Lokalne samouprave će biti u obavezi da sa Ministarstvom finansija zaključe sporazum, kojim će biti precizirane njihove obaveze kako bi se obezbijedila finansijska održivost

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Majke sa troje ili više djece, sa 15 odnosno 25 godina staža dobijaće doživotnu naknadu . . . dalje

VLADA CG IMENOVALA OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU . . . dalje

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA GRANTOVE ZA INSTITUCIONALNO UNAPREĐENJE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA: Prijedlozi se mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine . . . dalje

POTPISAN PROTOKOL O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I TEHNIČKI PROTOKOL O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA IZMEĐU FONDA PIO CRNE GORE I REPUBLIČKOG FONDA PIO REPUBLIKE SRBIJE . . . dalje

KONSTITUISAN SAVJET ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST U NOVOM SAZIVU . . . dalje

SJEDNICA NACIONALNE INVESTICIONE KOMISIJE 24. JULA 2015. GODINE: Razmatranje predloga projekata u oblasti energetike i rekonstrukcije mostova na željezničkoj pruzi Bar-Vrbnica . . . dalje

PREDSTAVLJEN PROGRAM JEDINSTVENOG REGISTRA DRŽAVNE IMOVINE . . . dalje

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE: Akcija reprograma duga za pravne subjekte i javne institucije, na 60 rata, završava se 31. jula 2015. godine . . . dalje