Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 24.07.2015.SKUPŠTINA CG: 23. jula 2015. godine održane sednice Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, konstitutivna sednica Savjeta agencije za sprječavanje korupcije - razmotreno više predloga zakona, amandmana na predloge zakona i stanje u sektoru morskog ribarstva i marikulture

PREDLOG ZAKONA O MORSKOM DOBRU: NVO traže povlačenje Predloga zakona jer zadire u prava privatne svojine, tako što se imovina u zoni morskog dobra proglašava državnom

NACRT ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU: Predvideti izdavanje državnih garancija za finansijsku konsolidaciju opština - korisnica Egalizacionog fonda. Lokalne samouprave će biti u obavezi da sa Ministarstvom finansija zaključe sporazum, kojim će biti precizirane njihove obaveze kako bi se obezbijedila finansijska održivost

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Majke sa troje ili više djece, sa 15 odnosno 25 godina staža dobijaće doživotnu naknadu

VLADA CG IMENOVALA OPERATIVNI TIM PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA GRANTOVE ZA INSTITUCIONALNO UNAPREĐENJE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA: Prijedlozi se mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine

POTPISAN PROTOKOL O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I TEHNIČKI PROTOKOL O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI PODATAKA IZMEĐU FONDA PIO CRNE GORE I REPUBLIČKOG FONDA PIO REPUBLIKE SRBIJE

KONSTITUISAN SAVJET ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST U NOVOM SAZIVU

SJEDNICA NACIONALNE INVESTICIONE KOMISIJE 24. JULA 2015. GODINE: Razmatranje predloga projekata u oblasti energetike i rekonstrukcije mostova na željezničkoj pruzi Bar-Vrbnica

PREDSTAVLJEN PROGRAM JEDINSTVENOG REGISTRA DRŽAVNE IMOVINE

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE: Akcija reprograma duga za pravne subjekte i javne institucije, na 60 rata, završava se 31. jula 2015. godine