Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 24.06.2016.

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO: Tužilaštvo će provjeriti eventualne zloupotrebe poslodavaca na štetu radnika kroz mehanizme unutrašnjeg nadzora i kontrole i, po potrebi, nadležnim tužilaštvima dati uputstva za postupanje . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 24. juna 2016. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za evropske integracije - Razmatranje amandmana na prijedloge zakona . . . dalje

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Osigurana lica imaju pravo na tri pokušaja liječenja steriliteta uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije (ART). Od 4. jula 2016. godine izabrani ginekolog će izdavati uput za vantjelesnu oplodnju osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja Konzilijuma za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore . . . dalje

ZAKON O NAKNADI ŠTETE ŽRTVAMA KRIVIČNIH DJELA NASILJA: Neophodna izmjena Zakona radi uspostavljanja održivih mehanizama institucionalnog tipa koji imaju za cilj da se na duži vremenski rok obezbijedi finansiranje nadoknada štete žrtava krivičnih djela nasilja . . . dalje

NACRT ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA: Privrednici ocijenjuju da je Nacrtom zakona potrebno definisati rješavanje problema mulja koji ostaje nakon tretiranja otpadnih voda u smislu njegove valorizacije za proizvodnju energije. Smatraju da je lokalnim samoupravama ostavljen preveliki rok za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, imajući u vidu da se očekuje da će Crna Gora ući u EU prije toga roka. Neophodno je jasnije definisanti pitanje monitoringa, odnosno frekvenciju uzimanja uzoraka, samih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . . . dalje

ZAVRŠEN MARRI REGIONALNI FORUM: Crna Gora završila jednogodišnje predsjedavanje inicijativom . . . dalje

KANDIDATI ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU I MEDIJE . . . dalje

SMJERNICE ZA INSPEKCIJU BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA . . . dalje

OSNIVA SE CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM: Društvo će, u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore, obavljati djelatnost distribucije električne energije, imaće upravljačku funkciju i za svoje obaveze odgovaraće cjelokupnom svojom imovinom . . . dalje

POTREBNA ADEKVATNIJA PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA NA NIVOU CJELOKUPNE EKONOMIJE . . . dalje