Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAVRŠEN MARRI REGIONALNI FORUM: Crna Gora završila jednogodišnje predsjedavanje inicijativom


Godišnji Forum Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjegla lica (MARRI) održan je u Podgorici, čime je zaokruženo jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore ovim regionalnim mehanizmom. Forumom je predsjedavao generalni direktor za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador Milorad Šćepanović, a učestvovali su predstavnici Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija: Međunarodne organizacije za migracije (IOM), OEBS-a, DCAF-a, ICMPD-a i Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.

Forum je bio prilika da se sumiraju rezultati crnogorskog predsjedavanja i postave ciljevi za predstojeće aktivnosti, što je rezultiralo usvajanjem Podgoričke deklaracije MARRI Regionalnog foruma i primopredajom predsjedavanja Republici Srbiji. Usvojeno je nekoliko strateških dokumenata važnih za buduće funkcionisanje MARRI: Odluka o godišnjim kontribucijama MARRI učesnika za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o aktivnostima MARRI-a u periodu jun 2015 - jun 2016, Finansijski izvještaj za 2015. godinu, kao i Prioriteti srpskog predsjedavanja sa Planom aktivnosti za period jun 2016 - jun 2017.

Otvarajući Forum, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović rekao je da su godinu za nama obilježili veliki izazovi koje je sa sobom donijela migrantska kriza prouzrokovana destabilizacijom država Bliskog istoka, sjeverne Afrike i centralne Azije, što je crnogorsko predsjedavanje inicijativom učinilo još izazovnijim, i kroz uspostavljanje balkanske rute, potvrdilo značaj MARRI u koncipiranju i dostavljanju zajedničkog regionalnog odgovora. On je istakao da su rezultati postignuti tokom crnogorskog predsjedavanja MARRI-jem notifikovali kontinuirani napredak inicijative o čemu svjedoče uspješno realizovani projekti u saradnji sa regionalnim i međunarodnim partnerima, kao što su Centralno-evropska inicijativa (CEI), Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE), Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF), Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarski državni sekretarijat za migracije.

Zemlje učesnice MARRI ocijenili su jednogodišnje predsjedavanje naše zemlje kao uspješno i pohvalili implementaciju prioriteta predsjedavanja i kalendara aktivnosti. Jednoglasno je ponovljena potreba zajedničkog jačeg i kontinuiranog djelovanja u cilju obezbjedjenje nesmetanog funkcionisanja MARRI i njegovog regionalnog Centra.

Dan uoči održavanja sastanka Foruma, održan je i sastanak MARRI Regionalnog komiteta posvećen usaglašavanju gore-pomenutih dokumenata, kojim je predsjedavao ambasador Milorad Šćepanović. Posebno se osvrnuo na rezultate crnogorskog predsjedavanja koji su bili na linijama promocije i jačanja kapaciteta, efikasnosti i vidljivosti MARRI-a u cilju njenog suočavanja sa aktuelnim izazovima i pozvao zemlje da ulože dodatne napore kako bi MARRI postao snažniji regionalni mehanizam i kredibilniji faktor koji uživa punu podršku svojih učesnica i brojnih partnera i donatora.

Izvor: Vebsjat Ministarstvo inostranih poslova, 23.06.2016.