Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 24.06.2015.

EU OTVORILA DVA NOVA POGLAVLJA S CRNOM GOROM 9 - FINANSIJSKE USLUGE I 21- TRANSEVROPSKE MREŽE . . . dalje

SKUPŠTINA CG: Nastavljena peta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

SKUPŠTINA CG: Odbor za antikorupciju održao 38. śednicu

SKUPŠTINA CG: 24. juna 2015. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport . . . dalje

PRIVREDNI SUD: Imovina Boksita ide na licitaciju . . . dalje

ARBITRAŽA AKO NE BUDE DOGOVORA VLADE I ITALIJANSKA KOMPANIJA A2A O NASTAVKU SARADNJE U ELEKTROPRIVREDI CRNE GORE . . . dalje

ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK NA TEMU "LURIS – INFORMACIONI SISTEM ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ" . . . dalje