Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 23.05.2016.SKUPŠTINA CG: Završen dvanaesti sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje - Usaglašen tekst zajedničke Deklaracije i usvojene preporuke za posvećivanjem veće pažnje pitanju nasilja u porodici, slobodi medija, i efikasnog sprovođenja normativnog okvira koji se odnosi na pitanje borbe protiv korupcije

SKUPŠTINA CG: 24. maj 2016. godine sastanak predstavnika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i predstavnika Javnog servisa RTCG sa ekspertima za oblast slobode medija, u okviru nezavisne misije za reviziju medijskih sloboda, koju sprovodi Evropska komisija

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Žene sa troje i više djece starije od 65 godina imaju pravo na doživotnu naknadu

ZAKON O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Zakon neprimjenljiv u komunalnoj privredi navode iz PKCG. Zanemarena činjenica da u komunalnoj djelatnosti postoji rad po smjenama i u dane praznika, kao i dežurstva, već je ograničio uvećanja da ne mogu preći 45 odsto zarade. Zakon nije usklađen sa nomenklaturom zanimanja, te je destimulativan za korporativno upravljanje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA: Uvodi se Orden Crnogorske nezavisnosti i Vojna medalja. Novčanom kaznom od 500 do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako izradi iii stavi u promet značku ili drugi predmet sličan odlikovanju. Za taj prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu od 30 do 300 eura. Novčana kazna za fizičko lice biće od 30 do 1.000 eura, a za preduzetnike od 150 do 1.500 eura

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA ZA IPARD-LIKE 2, DO 1. JULA 2016. GODINE

KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU: Prijave će se podnositi od 13. do 17. juna 2016. godine

CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE PRUŽA CIVILNOM SEKTORU FINANSIJSKU PODRŠKU U BORBI PROTIV KORUPCIJE: Ukupni fond dostupan OCD je 56.000 eura, a mogu konkurisati sa projektima koji imaju vrijednost od 5.000 do 7.000 eura. Za podržane projekte i OCD predviđen je i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, izvještavanju, aktivnostima nadgledanja i monitoringa sprovođenja lokalnih antikorupcijskih politika i strategija koji će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata

NA BIJELOJ LISTI PORESKE UPRAVE UBUDUĆE I MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

GIZ: Sporazum o trgovinskim olakšicama koristan za Crnu Goru

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA: Prodaja drvnih sortimenata će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za šume u Plužinama, 27. maja 2016. godine