Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Skupština ocjenjuje da Ustavni sud treba da odbije zahtjev o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona

Crnogorski parlament ocijenio je da Ustavni sud treba da odbije predlog pet opozicionih poslanika o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017).

Više

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Institucijama omogućeno da same procjenjuju šta će proglasiti tajnom pa je dolaženje do podataka otežano

Usvajanjem više zakona kao što je Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012 i 30/2017) i Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), efikasna kontrola rada javnih funkcionera je otežana.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O SUDOVIMA I SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA: Predlaže se da se ne objavljuju imena sudija koji su disciplinski kažnjeni, jer bi se time zaštitio ugled suda

Ukoliko Ministarstvo pravde prihvati predlog radne grupe Sudskog savjeta, imena sudija koji će disciplinski odgovarati ili biti procesuirani, ostaće sakriveni od javnosti zbog zaštite ugleda sudova.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: Rasprava će trajati do 1. aprila 2018. godine

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl list CG", br. 12/2012) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INISTITUCIJAMA: Rasprava će trajati do 1. aprila 2018. godine

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl list CG", br. 12/2012) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore.

Više

ODLUKA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE: Bespravnim graditeljima omogućeno i da legalizaciju plate i u ratama na 20 godina, odnosno 240 mjeseci, a tu povoljnost legalni nijesu imali, odnosno maksimalni rok je bio deset godina

Bespravni graditelji će za legalizaciju "divljih" kuća platiti dvaput manje iznose nego građani, koji su poštovali zakon i dobili građevinsku dozvolu za izgradnju svojih domova u Podgorici.

Više

DODATNE JAVNE KONSULTACIJE O KLJUČNIM PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA RAD NVO: Konsultacije će trajati 40 dana

U cilju daljeg snaženja institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO, Ministarstvo javne uprave pokreće postupak dodatnih javnih konsultacija za dva ključna propisa u ovoj oblasti, Predlog uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i Predlog odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i NVO.

Više

CENTRALNA BANKA CG: Obavezna rezerva banaka 239,6 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju februara je, prema podacima Centralne banke, iznosila 239,6 miliona eura.

Više

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA, KOMORE PROCJENITELJA CRNE GORE I MEĐUNARODNOG KOMITETA ZA USVAJANJE STANDARDA PROCJENE

Predsjednica UPCG, Svetlana Vuksanović, održala je sastanak sa direktorom Međunarodnog komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC), gdinom Nikom Talbotom i predsjednikom Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne Gore (članom IVSC), gdinom Slavkom Rakočevićem.

Više