Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Skupština ocjenjuje da Ustavni sud treba da odbije zahtjev o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona

23.03.2018.


Crnogorski parlament ocijenio je da Ustavni sud treba da odbije predlog pet opozicionih poslanika o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017).

Prijedlog su inicirali Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Ranko Krivokapić, Danijela Pavićević i Dritan Abazović.

Oni navode da se osporenim odredbama narušava sistem lokalne samouprave i vrši potpuna centralizacija poslova iz nadležnosti lokalne samouprave u oblasti planiranja i uređenja prostora suprotno Ustavu i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

Crnogorski parlament smatra da je predlog za ocjenu ustavnosti neosnovan. Navodi se da je Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) opštinama garantovana svojinska ovlašćenja na stvarima u državnoj svojini u skladu sa zakonom i garantovano da opština ima svoju imovinu, sopstvene prihode i svoj budžet. Zakonom o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG - Međunarodni ugovori", br. 5/2008) uspostavljeni su principi rada i funkcionisanja lokalnih samouprava.

Kako se objašnjava, ostavljeno je na procjeni, svakoj državi potpisnici, da Ustavom i zakonom utvrdi koji su to poslovi koji su u okviru sopstvene nadležnosti opštine, a koji su preneseni, odnosno gdje država procijeni da će ih efikasnije i ekonomičnije vršiti lokalna samouprava.

"U konkretnom slučaju je procijenjeno da će poslove u oblasti planiranja i uredenja prostora efikasnije i ekonomicnije vrsiti drzavni organi", kaže se u obrazloženju.

Precizira se da Ustavom nije garantovano da je oblast uređenja prostora nadležnost opštine, niti Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi propisuje da je oblast planiranja i uređenja prostora sopstvena nadležnost opštine.

Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi daje uopštenu formulaciju, koja promoviše decentralizaciju u svakoj oblasti gdje je to eflkasno i gdje je to moguće, all ne u svim oblastima i ne po svaku cijenu.

"Ono što je jedino detaljno regulisano Zakonom jeste fiskalna decentralizacija, all i u tom slučaju država utvrđuje koji su to sopstveni prihodi lokalnih samouprava", kaže se u Mišljenju Skupštine Crne Gore.

Parlament smatra da se odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ne narušava sistem lokalne samouprave, niti se opštinama ograničava vršenje određenih svojinskih ovlašćenja na imovinu u njenom vlasništvu, kako se to navodi u predlogu.

"Naprotiv, osporenim odredbama se omogućava vršenje javnih poslova u ovoj oblasti na efikasan i ekonomičan način, što do sada nije bio slučaj", ocjenjuje parlament.


IZVOR: Vebsajt CdM, 21.03.2018


Naslov: Redakcija