Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 20.01.2016.SKUPŠTINA CG: 19. januara 2016. godine održana sednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotrena kontrola korišćenja državnih resursa

SKUPŠTINA CG: 20. januara 2016. godine sednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmatranje kontrole korišćenja državnih resursa

UTVRĐEN PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE U 2016. GODINI: Visina naknade je 0,058715 c€/kWh

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA POVRŠINSKIH VODA: Pravilnik stupa na snagu 22. januara 2016. godine

JP MORSKO DOBRO: Tenderi za postavljanje privremenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko- rekreativne aktivnosti