Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

UTVRĐEN PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE U 2016. GODINI: Visina naknade je 0,058715 c€/kWh


Ministarstvo ekonomije je donijelo Pravilnik o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u 2016. godini kojim je utvrđena visina naknade u iznosu od 0,058715 c€/kWh.

Naknada po ovom osnovu u 2015. godini bila je 0,046239 c€/kWh. Neznatno povećanje naknade po osnovu podsticaja je uzrokovano planiranim puštanjem u rad još četiri male hidroelektrane u toku 2016. godine. Krajnji potrošači na prosječnom računu mogu očekivati povećanje od dva centa.

Naknada za 2016. godinu je u obračunu umanjena za sredstva koja su preostala iz 2015. godine što je i uslovilo minimalno povećanje naknade po ovom osnovu.

Da podsjetimo da je u 2015. godini status povlaštenog proizvođača ostvarilo pet malih hidrocentrala.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Sl. list CG", br. 8/2014). U skladu sa članom 4 Uredbe, obračun ukupne naknade utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove energetike na godišnjem nivou. Ukupnu naknadu plaća krajnji kupac električne energije kao dodatak na cijenu električne energije, a obračunava se množenjem visine naknade sa izmjerenom potrošnjom aktivne električne energije koju je ostvario kupac u obračunskom periodu. Snabdjevač električnom energijom je dužan da na računu koji dostavlja kupcu za isporučenu električnu energiju, kao posebnu stavku, navede iznos ukupne naknade.

Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Sl. listu CG.

Podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije definisano je Zakonom o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015), a sa Direktivom EU 2009/28 o promociji korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 19.01.2016.