Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA POVRŠINSKIH VODA: Pravilnik stupa na snagu 22. januara 2016. godine


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, nevladina organizacija Green Home i Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) protekle sedmice su usvojile Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda ("Sl. list CG", br. 2/2016).

Kako su pojasnili, ekološki prihvatljivi protok predstavlja onu količinu vode koja se mora naći u rijekama u toku različitih vremenskih sezona, kako bi se osigurali uslovi za opstanak biljnog i životinjskog svijeta nizvodno od hidroelektrane, brane ili drugog zahvata na vodi.

Prema pojašnjenju Nataše Kovačević, izvršne direktorice NVO Green Home, koncept ekološki prihvatljivog protoka je koncept pravedne raspodjele vode između ljudskih potreba i potreba ekosistema, koji pravilno implementiran sprečava degradaciju riječnog biodiverziteta.

"Pri tom ne smijemo zaboraviti da je ekološki prihvatljivi protok samo jedan od vodoprivrednih minimuma koji trebaju biti osigurani, pored vode za piće, navodnjavanje, tehničke upotrebe i slično, zbog čega predstavlja važan faktor integralnog upravljanja riječnim slivom", istakla je ona.

Kovačević precizira da je metodologija iz usvojenog Pravilnika prilagođena uslovima crnogorskih rijeka i pored jednostavne hidrološke metode, za uslove osjetljivih ili rijeka od izuzetnog biodiverzitetskog značaja.

"Hidrološki režim tečenja je u uskoj vezi sa ciljevima dostizanja dobrog ekološkog statusa vodnog tijela, što je slobodno možemo reći prvi imperativ Okvirne direktive o vodama. Imajući ovo u vidu, nesumnjivo je da je Crnoj Gori, kako zbog sopstvenih potreba kao ekološke države tako i potreba koje ona ima kao zemlja u tranziciji, predstojala obaveza, adekvatnijeg i preciznijeg uređenja predmetog pitanja kroz uvažavanje najviših standarda u ovoj oblasti", navela je ona.

NVO Green Home i WWF su još prije četiri godine angažovali stručnjake iz oblasti hidrologije, biologije i hemije, koji su testirali različite uporedne metode određivanja ovog ekološkog režima tečenja voda na dva pilot vodna tijela, Cijevnoj i Rijeci Crnojevića, a zatim razvili najprikladniju metodu za procjenu ekološki prihvatljivog protoka za rijeke Crne Gore koja je nazvana MM metoda.

Kako kaže Petra Remeta, rukovoditelj programa za slatkovodne ekosisteme u WWF Adria, dosadašnja praksa određivanja EPP-a je bila definisana kategorijom "biološki minimum" koja je podrazumijevala ispuštanje 10 odsto ukupne količine vode od minimalnog srednjeg mjesečnog protoka, nizvodno od vodozahvata.

"Riječ je o tradicionalnoj metodi koja ne uzima u obzir sezonske varijacije protoka, ne vodi računa o stvarnim potrebama nizvodnih biocenoza, konstantan protok ispuštanja iz akumulacije ne odgovara dinamici potreba ribljih vrsta", navela je ona.

Izvor: Vebsajt CdM, 19.01.2016.