Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 19.01.2016.SKUPŠTINA CG: 18. januara 2016. godine održana sednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotrena kontrola korišćenja državnih resursa

SKUPŠTINA CG: 19. januara 2016. godine sednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmatranje kontrole korišćenja državnih resursa

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST I O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Osnovne poreske stope se ovim prijedlozima zakona ne mijenjaju, ali se uvode značajne izmjene u obračunu, mogućim olakšicama, porezu na odbitak, zastarijevanju poreskog duga, prikazivanju rezervisanja i tereta rashoda, određivanju kapitalnog dobitka, podnošenju prijava

JAVNA DEBATA O PREGOVARAČKOM POGLAVLJU 10 - INFORMATIČKO DRUŠTVO I MEDIJI 19. JANUARA 2016. GODINE

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

MINISTARSTVO FINANSIJA: Neplaćanje poreza na zarade da bude krivično djelo

MINISTARSTVO EKONOMIJE: Klasteri da se evidentiraju do 12. februara 2016. godine