Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 17.06.2015.


CG POJAČAVA SARADNJU SA SUDOM PRAVDE EU

SKUPŠTINA CG: Nastavljena peta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

SKUPŠTINA CG: 17. juna sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za ljudska prava i slobode

PRIJEDLOG ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA: Uvažiti prijedloge Nacionalnih savjeta manjina u dijelu finasiranja savjeta

CRNA GORA 44. ČLANICA SPORAZUMA O VLADINIM NABAVKAMA STO: Sporazumom su obuhvaćene nabavke ministarstava, vladinih agencija ali i lokalnih institucija, a dio odredbi strogo precizira prevenciju koruptivne prakse u sistemu javnih nabavki

FORMIRAN REGISTAR PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

MINISTARSTVO FINANSIJA I PU: Uskoro bliže procedure za sprovođenje redovne i prinudne naplate poreskih obaveza

SEMINAR "PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU"

MONSTAT: Stopa nezposlenosti 18%