Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA I PU: Uskoro bliže procedure za sprovođenje redovne i prinudne naplate poreskih obaveza


Ministarstvo finansija i Poreska uprava PU postupiće shodno preporukama Državne revizorske institucije DRI i pratiti njihovu realizaciju, saopštili su njihovi predstavnici.

 "Shodno tome će se donijeti bliže procedure za sprovođenje redovne i prinudne naplate poreskih obaveza", naveli su iz Ministarstva finansija.

DRI je uradila reviziju uspjeha efikasnosti PU u sprovođenju mjera naplate poreskog duga i ocijenila da ta institucija nije stvorila neophodne uslove za efikasno sprovođenje mjera naplate potraživanja.

Cilj revizije je bio da utvrdi da li subjekt revizije preduzima odgovarajuće mjere prilikom naplate poreskog duga i da li se one efikasno sprovode.

PU, kako se navodi u izvještaju DRI, nije u mogućnosti da obezbijedi efikasnu naplatu poreskog duga, sa postojećim modelom naplate i raspoloživim ljudskim resursima.

DRI je dala nekoliko preporuka, između ostalih i da PU u saradnji sa Ministarstvom finansija utvrdi model kojim će se definisati kriterijumi za identifikaciju nenaplativog poreskog duga i način klasifikacije i evidencije, u skladu sa zakonom, računovodstvenim principima i pozitivnom praksom.

Iz Ministarstva su saopštili da zakonski propisi ne propisuju kriterijume za utvrđivanje nenaplativog poreskog duga, a on se ne može utvrđivati shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008 i 32/2011), kojim se utvrđuju nenaplativa potraživanja privrednih subjekata, niti se mogu otpisati potraživanja, osim u slučaju zastarjelosti.

"Utvrđivanje nenaplativih potraživanja je više procedura procjene rizika, koji PU i sada sprovodi. U suštini, obavlja se procjena poreskih obaveznika koji, zbog nedovoljnih prihoda, neposjedovanja imovine, blokade računa, pokretanja stečaja i slično nijesu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje poreske obaveze", rekli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva du dodali da ostvareni rezultati i izvještaj o radu pokazuju da PU primjenjuje mjere naplate propisane Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015).

"Pored tih mjera, primjenjuju se i mjere koje se ne izriču poreskim aktima, kao što je obavještavanje poreskih obveznika telefonskim putem o stanju duga i slično", objasnili su predstavnici Ministarstva.

Oni su naveli da postoji potreba za daljim tehničkim unaprijeđenjima, kao što je omogućivanje poreskom obvezniku online uvid u analitičku karticu, ali je u posljednje dvije godine i u tehničkom smislu, došlo do značajnih napredaka.

"Iz samog Izvještaja, teško je zaključiti šta se smatra neophodnim uslovima, ali je upravljanje naplatom prilično kompleksan proces koji svakako treba unaprijeđivati, a ocjena da nijesu stvoreni neophodni uslovi može se smatrati pretjeranom", zaključili su iz Ministarstva.

Poreska uprava je u izjašnjenju na Preliminarni izvještaj DRI, između ostalog,ukazala da je neefikasnost u njenom radu jednim dijelom prouzrokovana i trenutnim organizacionim statusom - organ u sastavu Ministarstva finansija, jer nemaju organizacione cjeline neophodne za nesmetano funkcionisanje, kao što su službe za materijalno finansijske i računovodstvene poslove, za opšte pravne i tehničke poslove i upravljanje ljudskim resursima, Odjeljenje za unutrašnju reviziju i slično.

Poreska uprava, je osim primjedbi i sugestija nevedenih u izjašnjenju, u potpunosti saglasna sa zaključcima, mišljenjem i preporukama navedenim u Preliminarnom izvještaju DRI.

"Aktivnosti Poreske uprave će u narednom periodu biti usmjerene na realizaciji preporuka iz Izvještaja i podizanju naplate poreskog duga", navodi se u izjašnjenju Poreske uprave dostavljenom DRI.

Izvor: Vebsajt CDM, 16.06.2015.