Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA: Uvažiti prijedloge Nacionalnih savjeta manjina u dijelu finasiranja savjeta


Prijedlog Zakona o manjinskim pravima i slobodama korak je unazad jer je fond Skupštine Crne Gore za NVO i ukinut zbog sprege politike i NVO sektora, zaključak je okruglog stola na temu "Zakon o manjiskim pravima i slobodama".

 Sa okruglog stola o zakonu su govorili predstavnik Ministarstva za ljudska i manjiska prva Fikret Ljuljanović, predsjednici savjeta nacionalnih manjina, direktor Fonda za manjine, poslanici i predstavnici nevladinih organizacija.

Nacionalni savjeti manjina su ukazali na propuste u pripremi Zakona kao i neuvažavanje prijedloga savjeta u dijelu finasiranja savjeta nacionalnih manjina i sprečavanja konflikta interesa.

Takođe su naglasil da predlagač nije uzeo u obzir niti jedan prijedlog savjeta za bilo koji dio zakona koji se ne odnosi na Fond.

"To ukazuje na namjeru o isključivanju nacionalnih savjeta iz procesa odlučivanja, a ne namjeru da se Zakon u cjelosti unaprijedi", saopšteno je iz Unije NVO.

O zakonu su govorili Osman Nurković, Sabrija Vulić, Zvonimir Deković, Ana Popović i Momčilo Vuksanović.

Goran Đurović, predstavnik Koalicije saradnjom do cilja ukazao je da promjene u smislu učešća NVO-a na konkursima, odlučivanja o projektima i ocjenjivanje treba da bude usaglašeno sa pravilima koja će biti ustanovljena novim Zakonom o NVO i u tom smislu treba zajednički raditi paralelno na oba zakona i usaglasiti mehanizme odlučivanje o sredstvima za NVO.

"Takođe je naglasio da omogućavanje konkurisanja svim pravnim i fizičkim licima takođe otežava kontrolu dodijeljenih sredstava te ostavlja dosta prostora za zloupotrebe", saopšteno je iz Unije NVO.

Predstavnik institucije Zaštitnika je naveo na koji je način institucija učestvovala u procesu i istakao da prijedlog o izboru nacionalnioh savjeta direktnim izborima nije uvažen.

Predstavnik Ministarstva je istakao da je jedina namjera predlagača bila da isključi konflikt interesa i da je to bila jedina smjernica u radu na Zakonu koje se temeljila na izvjestaju DRI.

Nedjeljka Sindik je navela da se Zakoni koji se tiču ljudskih prava zakoni koje treba donosti uz najveću saglasnost svih zainteresovanih strana i da izmjena zakona nije smjela biti svedena na pitanje Fonda obzirom da u Zakonu ima mnogo ozbiljnijih propusta od ovog.

Ona je naglasila ovo nije prva inicijativa oduzimanja nacionalnim savjetima onoga što im po mandatu pripada i da je ovo već druga aktivnost u tom smjeru nakon inicijative da savjeti ne predlažu članove Komisije RTCG.

Takođe je naglasila da niti jedno konstruktivno rješenj o Fondu osim organizacije koja je insistirala na isključivanju savjeta iz procesa odlučivanja nije prihvaćeno.

"Svi konstruktivni prijedlozi koji se ticali izmjene Zakona i njegovog unapređenja, ali se ne tiču rada Fonda za manjine, odbačeni su, što je zabrinjavajuće", saopšteno je iz Unije NVO.

Zaključci okruglog stola su da je prijedlog Zakona korak unazad jer je i fond Skupštine Crne Gore za NVO i ukinut zbog sprege politike i NVO sektora, da prijedlog zakona treba povući iz procedure i vratiti na doradu sa uključivanjem svih zainteresovanih strana.

"Da Zakon treba unaprijediti u potpunosti u svim oblastima, kao i jasno definisati ulogu savjeta i naći kvalitetna rješenja za druge manjkavosti ovog zakona; da ovaj model nije u saglasju sa dokumentima o manjinskim pravima koja sugerišu participaciju manjina na svim nivoma, te da nije jasno zašto se nastavlja sa procedurom u Skupštini kada je matični odbor - Odbor za ljudska prava- već odbio Prijedlog zakona i kada su predstavnici manjina u Crnoj Gori jasno istupili protiv njega osim ako se ne namjerava o manjinama odlučivati bez manjina", saopštili su organizarori.

Izvor: Vebsajt CDM, 16.06.2015