Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 13.11.2015.


SKUPŠTINA CG: 13. novembra 2015. godine sednice Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Nastavak postupka donošenja poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, razmatranje finansijskog i izvještaja o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: Izmenama propisa biće nadomješteni prihodi koji su ukinuti opštinama, prije svega po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Centar za zaštitu potrošača ukazuje na diskriminaciju klijenata

ODRŽAN OKRUGLI STO - NOVI ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČI U POSTUPAK PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

PRIVREDNA KOMORE CRNE GORE: Konstituisana Skupština Privredne komore