Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

XVII KONGRES KONFERENCIJE EVROPSKIH USTAVNIH SUDOVA

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, dr Dragoljub Drašković i sudija Mevlida Muratović učestovali su na XVII Kongresu konferencije evropskih ustavnih sudova koji je održan u Batumiju od 28. juna do 1. jula 2017. godine.

Više

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA: Povodom Dana državnosti neradni dani 13. i 14. jul 2017. godine

Zbog proslave Dana državnosti Crne Gore, neradni dani biće četvrtak i petak, 13. i 14. jul 2017. godine, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Više

ZAKON O ENERGETICI: Primjena metodologije Regulatorne agencije za energetiku za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije počeće 1. januara 2018. godine

Puna primjena metodologije Regulatorne agencije za energetiku (RAE) za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije počeće 1. januara 2018. godine, saopštio je predstavnik Elektroprivrede (EPCG), Miloš Bigović.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: Nije prihvaćen predlog Centralne banke CG da se ugrade direktive EU koje za najteže prekršaje u bankarskom poslovanju propisuju novčane kazne za fizičko lice, odnosno bankare do pet miliona eura

Ministarstvo pravde nije prihvatilo predlog Centralne banke (CBCG) da se u Zakon o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011 i 32/2014 - dalje: Zakon) ugrade direktive EU koje za najteže prekršaje u bankarskom poslovanju propisuju novčane kazne za fizičko lice, odnosno bankare do pet miliona eura.

Više

NACRT ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Cilj Nacrta zakona je da obezbijedi adekvatniji, unapređeniji pravni okvir za uspješno funkcionisanje sistema lokalne samouprave, kao i da predloženim rješenjima postigne efikasnije i efektnije vršenje poslova organa lokalne samouprave, čime će se stvoriti uslovi za kvalitetnije ostvarivanje prava građana na lokalnom nivou i efikasnije zadovoljavanje potreba lokalne zajednice

5. jula 2017. godine je u organizaciji Ministarstva javne uprave, a uz podršku EU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori" održana javna rasprava povodom Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi za Glavni grad Podgorica, Prijestonicu Cetinje i opštine Danilovgrad, Nikšić, Šavnik, Žabljak i Plužine.

Više

ČLANSTVO U SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI ZNAČAJNO ZA PRISTUPANJE EU

Aktivno učešće Crne Gore u redovnom radu STO i pregovaračkim procesima doprinosi procesu pristupanja EU, imajući u vidu da je veliki broj pregovaračkih poglavlja prožet tematikom iz mandata STO, poput carina, javnih nabavki, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, prava intelektualne svojine, ukazao je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i ukazao na napredak koji Crna Gora ostvaruje u tim oblastima.

Više

NOVI PREDMETNI PROGRAMI ZA OSNOVNU ŠKOLU

Drugi saziv Nacionalnog savjeta za obrazovanje je na 15. sjednici, održanoj 3. jula 2017. godine, utvrdio predmetne programe za obavezne i izborne predmete za osnovnu školu.

Više