Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Vladinom Strategijom o racionalizaciji sudske mreže planiranio je ukidanje nekih sudova na sjeveru države. Predstavnici i sudije osnovnih sudova sa sjevera oštro su ranije kritikovali takav predlog kroz ukidanje sudova, naročito u Plavu i Žabljaku

"Racionalizacija sudske mreže je zahtjevan, složen i bolan proces. To će biti vrlo teško da se sprovede. U Crnoj Gori imamo veliki broj predmeta, koji, prema broju stanovnika, zadovoljava broj sudija. Međutim, ono što je problem je što sve sudije nijesu ravnomjerno opterećene, a trebalo bi da budu", poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Više

ODRŽANA OBUKA O PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA NA NACIONALNOM NIVOU

U organizaciji Ustavnog suda Crne Gore i Savjeta Evrope, 27. i 28. februara 2017. godine, održana je obuka za sudije i savjetnike Ustavnog suda o primjeni Evropske koncencije o ljudskim pravima.

Više

NEOPHODNE IZMJENE ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PREMA RADNICIMA KAP-A KOJI SU USLJED STEČAJA PREDUZEĆA OSTVARILI PRAVO NA PENZIJU: Neprimjenjivost postojećeg zakonskog rješenja potvrđena je i dvijema presudama Osnovnog suda u Podgorici po tužbama bivših radnika KAP-a, kojima su zahtijevali isplatu otpremnine po ovom Zakonu, dok je sud ocijenio da nema osnova za takvu isplatu

Predstavnici Vlade Crne Gore i grupe penzionisanih zaposlenika Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) održali su u srijedu, 1. marta drugi sastanak sa ciljem postizanja dogovora o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015), ali su predstavnici penzionisanih zaposlenika KAP-a odbacili ranije prihvaćen dogovor da rade na izmjeni Zakona.

Više

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2017. GODINU: Javna rasprava trajaće do 9. marta 2017. godine

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, predlog Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017.

Više

ROK ZA PREDAJU ZAHTJEVA STOČARA ZA PREMIJE DO 30. APRILA 2017. GODINE: Stočari mogu dostavljati zahtjeve za ostvarivanje prava na premije po grlu u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, steone junice u čistoj rasi, kao i izdig na katune

Rok za predaju zahtjeva stočara za premije, koje se dobijaju po više agrobudžetskih osnova, počeo je 1. marta 2017. godine i trajaće do 30. aprila, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Više