Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 30.08.2016.

SKUPŠTINA CG: Podržan Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, odloženo razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 30. avgusta 2016. godine śednice trećeg i četvrtog vanrednog zasijedanja - Razmatranje prijedloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR . . . dalje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Zakon je stupio na snagu 25. avgusta 2016. godine. Notarska komora pripremila je odgovarajuća pravila i proceduru koji obezbjeđuju da se u najkraćem roku izvrši određivanje notara koji će sačinjavati notarske zapise o pravnim poslovima iz člana 9. stav 4. Zakona . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Predlaže se da se ubuduće osnovica za obračun visine penzije utvrđuje prema prosjeku najpovoljnijih 15 godina staža osiguranja . . . dalje

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE ZA IZRADU PODZAKONSKIH AKATA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU . . . dalje

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE ZA IZRADU PODZAKONSKIH AKATA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA . . . dalje

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE ZA IZRADU PRAVILNIKA O VISINI TROŠKOVA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA TUMAČE . . . dalje