Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE ZA IZRADU PODZAKONSKIH AKATA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme:

1. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike i obrascu uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike;

2. Programa stručnog osposobljavanja pripravnika u sudovima i državnom tužilaštvu;

3. Pravilnika o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita i obrascu uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;

4. Odluke o visini naknade za rad u komisiji za polaganje ispita za pripravnike, visini naknade za rad u komisiji za polagan je pravosudnog ispita i visini troškova za polaganje pravosudnog ispita,

 i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3 ili na e-mail: biljana.vuksanovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenih podzakonskih akata trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi navedenih podzakonskih akata.

Ministarstvo pravde će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja navedenih podzakonskih akata.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 25.08.2016.