Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 28.09.2016.

SKUPŠTINA CG: 30. septembra 2016. godine śednica dvanaestog vanrednog zasijedanja - Imenovanje guvernera Centralne banke CG . . . dalje

NACRT ZAKONA O MJERAMA PORESKE PODRŠKE: Predmet zakona će biti uređivanje uslova za reprogram potraživanja koji podrazmijeva odlaganje njihovog plaćanja. Jedan od uslova je da dužnik plati jednokratno deset odsto glavnog poreskog potraživanja, u najviše 60 jednakih mjesečnih rata, a stimulans da se učestvuje u tom aranžmanu je da se zakonom predviđa otpis kamata i troškova postupka u vezi sa glavnim poreskim dugom . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE: Saradnja suda, tužilaštva i policije veoma značajna . . . dalje

SVJETSKA BANKA 2016. GODINE OČEKUJE RAST BDP-A OD 3,2 ODSTO U CG . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, RADIJACIONE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE: Javna rasprava će trajati do 5. novembra 2016. godine . . . dalje