Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, RADIJACIONE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2017-2021. GODINE: Javna rasprava će trajati do 5. novembra 2016. godine


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list Crne Gore", br. 12/2012) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu  o Predlogu strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period 2017-2021. godine s Akcionim planom za period 2017-2021. godine.

Javna rasprava će trajati do 5. novembra 2016. godine.

Javna rasprava u formi tribine će biti održana u utorak 25. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 21. oktobra tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:

- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
- na portalu E-Uprave ili
- preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske 19,
81000 Podgorica (sa naznakom "Javna rasprava – Predloga strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period 2017-2021. godine s Akcionim planom za period 2017-2021. godine").

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini, Tel: +382 20 446 235, Fax: +382 20 446 215, E-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me.

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 27.09.2016.