Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 26.07.2016.

SKUPŠTINA CG: 25. jula 2016. godine održane sednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport - Razmotreni amandmani na prijedloge zakona . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 26. jula 2016. godine održane sednice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - Konsultativno saslušanje na temu: "Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima" . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O LEGALIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA: Legalizacija objekata donijeće državi više stotina miliona eura, a doprineće i povećanju vrijednost nelegalno izgrađenih objekata . . . dalje

OBJAVLJEN NACRT SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU SKUPŠTINE CG I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CG . . . dalje

CBCG: Usvojen inovirani tekst Nacrt zakona o Centralnoj banci Crne Gore . . . dalje

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANJA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Od 26. jula 2016. godine eurodizel i lož ulje će biti jeftiniji, dok se cijene benzina neće mijenjati . . . dalje

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O CARINSKOJ TARIFI ZA 2016. GODINU: Implementirane carinske stope u skladu sa liberalizacijom propisanom Ministarskom deklaracijom o proširenju trgovine proizvodima informacione tehnologije (ITA 2 Sporazum) i Protokolom o izmjeni aneksa sporazuma o trgovini civilnim vazduhoplovima, koje se primjenjuju od 1. jula 2016. godine . . . dalje