Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 25. jula 2016. godine održane sednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport - Razmotreni amandmani na prijedloge zakona


62. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je 62. śednicu na kojoj je razmotrio amandmane na dva prijedloga zakona, koji se nalaze na dnevnom redu desete redovne śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini.

Odbor je razmotrio amandmane na Prijedlog zakona o životnoj sredini (šest), koje su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Maida Bešlić. Amandmane 4 i 6 predstavnik predlagača zakona je prihvatio i oni postaju sastavni dio teksta Prijedloga zakona. Amandmani 2 i 5 su modifikovani i kao takvi, postali sastavni dio teksta Prijedloga zakona o čemu Skupština posebno ne odlučuje.

Predstavnik Vlade, kao predlagač zakona, nije prihvatio amandmane 1 i 3. Ni nakon izjašnjavanja Odbora, amandmani 1 i 3 nisu dobili potrebnu većinu.

Odbor je razmotrio amandmane na Prijedlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata, koje je podnio poslanik Almer Kalač (tri). Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandmane, čime oni postaju sastavni dio teksta Prijedloga zakona.

Amandmane na Prijedlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata, koje je podnio poslanik Emilo Labudović (dva), Odbor nije razmatrao shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015).

76. śednica Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport

Na održanoj 76. śednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotren je Prijedlog rezolucije o Rječniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Odbor je većinom glasova podržao tekst Prijedloga rezolucije koji je predlagač u toku śednice korigovao.

Predśednica Odbora mr Branka Tanasijević najavila je podnošenje amandmana koji se odnosi na brisanje Člana 6 Prijedloga rezolucije, koji, po mišljenu većine članova Odbora, nije u duhu tog dokumenta.

Odbor je zaključio da svi relevantni subjekti treba da daju doprinos kako bi se prevazišli problemi i ispravile nastale greške, te nastavio dalji rad na Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika u duhu međusobnog uvažavanja, dijaloga i tolerancije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 25.07.2016.