Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA: Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020): ..

Više

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH UTICAJA NOVOG KORONAVIRUSA NA FINANSIJSKI SISTEM: Moratorijum na otplatu kredita odnosi se na korisnike svih vrsta kredita, uključujući gotovinske kredite (obezbjeđene i neobezbjeđene), stambene kredite, kredite za penzionere, potrošačke kredite, investicione kredite, kredite za obrtna sredstva, kredite za likvidnost, kreditne proizvode vezane za korišćenje kartica

Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem ("Sl. list CG", br. 19/2020) definisano je pravo na moratorijum na otplatu kredita do 90 dana svim korisnicima kredita odobrenih od strane banaka, kao i primaocima lizinga i korisnicima kredita mikro kreditnih finansijskih institucija...

Više

PREVOZ LICA U SLUŽBENE SVRHE

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa DAJE SLEDEĆE UPUTSTVO, a vezano za tumačenje Naredbe:..

Više

PORESKA UPRAVA: Privremeno suspendovan rad sa strankama

Poreska uprava prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori koja se svakodnevno mijenja, te svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje. ..

Više

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA: Objavljivanje podataka lica u samoizolaciji nezakonito, neustavno i protivno evropskom standardu

Povodom objavljivanja na internet stranici Vlade spiska imena, prezimena i adresa osoba kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog koronavirusa, Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da je ovaj postupak nezakonit, neustavan i protivan evropskom standardu prava na privatnost i pozivamo Vladu da prekine ovu praksu, saopšteno je iz HRA...

Više