Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.05.2016.

OSNOVNI SUD U PODGORICI: Zbog sigurnosti sudija i stranaka uveden video nadzor na ulazima, a u planu je i da se nabavi rendgen aparat na glavnom ulazu . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 24. maj 2016. godine održana sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotreni finansijski izvještaji Agencije za nadzor osiguranja i Regulatorne agencije za energetiku za 2015. godinu . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 25. maj 2016. godine sednica Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje Izveštaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu . . . dalje

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Sankcije za javne funkcionere zbog povrede Zakona, u koje se ubraja i nedostavljanje izvještaja o prihodima i imovini, kreću se od 500 do dvije hiljade eura . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA: Prijedlaže se da se kao državni praznici, osim Dana nezavisnosti 21. maja i Dana državnosti, 13. jula, utvrde i 9. maj kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, ali i 15. novembar Dan ZAVNO, Zemaljskog antifašističkog vijeća Crne Gore . . . dalje

ODLUKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U POSTUPKU VJEŠTAČKE OPLODNJE UKLJUČUJUĆI IN VITRO FERTILIZACIJU: Institut za vladavinu prava pozdravlja odluku Ustavnog suda da je Odluka neustavna i nezakonita . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA SA KOLEGAMA IZ AUSTRIJSKOG MINISTARSTVA RADA, SOCIJALNIH PITANJA I ZAŠTITE POTROŠAČA I EVROPSKOG CENTRA ZA SOCJALNU POLITIKU I ISTRAŽIVANJA: Moguća saradnja u oblasti zapošljavanja sa Austrijom . . . dalje

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA . . . dalje