Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, donijeta Uredba o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. U raspravi je ocijenjeno da se Predlogom zakona unapređuje pravni okvir za organizovanje i djelovanje komunalne policije, u cilju efikasnijeg vršenja poslova iz njene nadležnosti i stvaraju dodatni uslovi za obezbjeđenje komunalnog reda u jedinicama lokalne samouprave, a time i djelotvornijeg rada organa lokalne samouprave u realizaciji njenih politika.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: Uvođenje novih ovlašćenja, kao što su upotreba ručnog spreja sa nadražavajućim dejstvom, razrada postojećih ovlašćenja kao što su usmeno naređenje, upozorenje, upotrebe službene palice

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Ministarstva javne uprave, Jadranka Vukčević je predstavila Predlog zakona na Konferenciji za medije održanoj nakon 114. sjednice Vlade.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA: NVO traže povlačenje Predloga zakona, te usklađivanje dokumenta sa Ustavom CG, međunarodnim standardima i obavezama prema međunarodnim konvencijama

Transparency International, u saradnji sa NVO MANS, svojim ogrankom u Crnoj Gori, poziva Vladu Crne Gore da povuče Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka, koje bi dovele do podrivanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012 i 30/2017) i borbe protiv korupcije. Vlada treba da organizuje javnu raspravu i uskladi taj dokument sa Ustavom države, međunarodnim standardima i obavezama Crne Gore prema međunarodnim konvencijama.

Više

ZAKON O RADNOM VREMENU I PAUZAMA U TOKU RADNOG VREMENA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU: Završena TAIEX Ekspertska misija za kontrolu radnog vremena vozača

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovalo je od 19. - 21.marta 2019. godine u Podgorici, TAIEX Ekspertsku misiju koja predstavlja dodatnu obuku službenicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Uprave policije i imala je za cilj da se podijeli znanje i iskustvo eksperata iz Republike Poljske u dijelu propisa koji regulišu radno vrijeme i pauze mobilnih radnika (vozača), implementaciju međunarodnih sporazuma i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u oblasti socijalnog zakonodavstva.

Više

DONIJETA ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE U ISTANBULU

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o otvaranju Generalnog konzulata Crne Gore u Istanbulu. Širenjem mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava Vlada ide u susret potrebama i interesima dijaspore - crnogorskih iseljenika, sa ciljem da se na što efikasniji i efektivniji način posveti rješavanju njihovih statusnih pitanja kao i svakodnevnom unaprjeđenju njihovih veza sa maticom.

Više