Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, donijeta Uredba o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja

25.03.2019.


Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. U raspravi je ocijenjeno da se Predlogom zakona unapređuje pravni okvir za organizovanje i djelovanje komunalne policije, u cilju efikasnijeg vršenja poslova iz njene nadležnosti i stvaraju dodatni uslovi za obezbjeđenje komunalnog reda u jedinicama lokalne samouprave, a time i djelotvornijeg rada organa lokalne samouprave u realizaciji njenih politika.

Donijeta je Uredba o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja. Uredbom je na inoviran način utvrđen veći izbor carinskih obilježja koja se upotrebljavaju u carinskim postupcima u različitim kategorijama robnog saobraćaja, što do sada nije bio slučaj. Novim rješenjima unaprijediće se procedure, poboljšaće se stepen sigurnosti u obezbjeđenju robe, što će pozitivno uticati na suzbijanje sive ekonomije i krijumčarenja, kao i bolju naplatu carinskih dažbina.

Vlada je usvojila Informaciju o pristupanju Crne Gore Evropskom Centru izvrsnosti za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, Helsinki, Kraljevina Finska. Centar promoviše suprotstavljanje hibridnim prijetnjama na strateškom nivou kroz istraživanje i obuku, i ima za cilj stvaranje mreže eksperata za sveobuhvatnu bezbjednost. Centar predstavlja značajnu podršku saradnji između EU i NATO-a koji su saradnju u oblasti suprotstavljanja hibridnim prijetnjama istakli kao jedan od prioriteta zajedničkog djelovanja. Budući da je suprotstavljanje hibridnim prijetnjama jedan od prioriteta Vlade, ocijenjeno je da bi članstvo Crne Gore u Centru pomoglo u eliminisanju rizika koji su produkt hibridnih uticaja na demokratske procese u Crnoj Gori i razvijanju otpornosti na negativne sajber, finansijske i energetske uticaje, kao i kampanje širenja dezinformacija i propagande. Razmjena iskustava i najbolje prakse u okviru Centra, kao i podrška koju bi Centar pružio naporima Crne Gore u izgradnji i jačanju nacionalnih kapaciteta su višestruko korisni u suprotstavljanju ovom bezbjednosnom izazovu.

Izlazeći u susret potrebama i interesima dijaspore – crnogorskih iseljenika, Vlada je donijela Odluku o otvaranju Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu.

Vlada je donijela Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 i Akcioni plan za implementaciju Strategije, za 2019. godinu koja, kako je naglašeno, predstavlja izraz kontinuiteta politike Vlade i njene posvećenosti unapređenju i zaštiti prava i sloboda LGBTI osoba.

Usvojen je Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2018. godine. U Izvještaju se navodi da je ukupni javni dug Crne Gore, na kraju prošle godine, iznosio 3.268,56 miliona eura ili 70,99 odsto procijenjenog BDP-a. Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, koji uključuju i 38.477 unci zlata, a koji su na kraju 2018. godine iznosili 276,83 miliona eura, neto javni dug Crne Gore je iznosio 2.991,73 miliona eura ili 64,97 odsto procijenjenog BDP-a. U diskusiji na ovu temu je naglašeno da je Vlada vođenjem dosljedne, konzistentne i odgovorne fiskalne politike osigurala kako stabilnost javnih finansija, tako i uslove za snažan ekonomski rast, što jasno pokazuje i nastavak pozitivnih trendova u ekonomiji u prva dva mjeseca tekuće godine. Najbolju potvrdu ovih ocjena predstavlja nedavno objavljeni Izvještaj agencije za kreditni rejting "Standard&Poors" kojim je ponovo potvrdila izgled rejtinga naše zemlje označenog kao "stabilan", uz očuvanje ocjene B+/B.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i utvrdila Plan za 2019. godinu. kojim su predviđeni najprioritetniji radovi u cilju poboljšanja uslova, kao i bezbijednosti saobraćaja. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu planirano je da se za ovu svrhu utroši 45.087.263,25 eura.

Donijet je Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu. Planom utvrđena su područja – lokaliteti na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost, predmeti koncesija i rokovi za objavljivanje javnih oglasa za davanje koncesija na korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, korišćenje vode za tehnološke i slične potrebe pravnih lica u količini većoj od 86m³/dan, kao i uzgoj ribe u količini većoj od 150 t/god u privredne i druge svrhe.

Vlada je donijela Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori za period 2019 - 2020. godine. Planom je predviđeno da se brojne aktivnosti, u skladu sa planiranim finansijskim sredstvima i raspoloživim ljudskim resursima, realizuju kao redovne aktivnosti u okviru predviđenih mjera. Strateški ciljevi su usmjereni na promociju i prevenciju, unapređenje službi, kao i unapređenje kvalitetnih informacija na kojima se zasniva planiranje u ovoj oblasti kroz informacione sisteme i sprovođenje istraživanja.

Donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period 2019. - 2020. godine, kao i Akcioni plan za 2019 - 2020 godinu za sprovođenje Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga 2013 - 2020. godine.

Vlada je usvojila Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2018. godini. Cilj ovog dokumenta je sagledavanje cjelovite i objektivne slike crnogorskog prostora kao najvažnijeg nacionalnog resursa. U izvještaju se ukazuje na probleme u prostoru, navode postojeća rješenja za poboljšanje stanja i ukazuje na mogućnosti daljih usmjerenja prostornog razvoja. Takođe, daje se uvid u procese koji koriste regionalne potencijale i doprinose smanjenju regionalnih razlika i promovišu ciljevi evropske teritorijalne kohezione politike.

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima za sprovođenje omladinske politike za 2018. godinu. Ministarstvo sporta i mladih je u 2018. godini opredijelilo 511.876,00 eura za implementaciju mjera i aktivnosti omladinske politike u okviru šest ključnih ciljeva definisanih Strategijom za mlade 2017 – 2021. i Akcionim planom za implementaciju Strategije za 2018. godinu, radi poboljšanja položaja mladih, njihovog aktivizma, mobilnosti, vještina i kompetencija mladih u svim oblastima njihovog društvenog djelovanja. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana pokazuje da je od 95 aktivnosti u potpunosti realizovano 89, ili 93.7 odsto. Kroz realizaciju 96 projekata nevladinih organizacija iz oblasti omladinske politike u 2018. godini, obuhvaćeno je preko20 000 mladih koji su direktno učestvovali u realizaciji projektnih aktivnosti.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju lica s invaliditetom u Crnoj Gori (2016-2020) za 2018. godinu. Akcionim planom za period 2018/2019 godinu planirano je ukupno 74 aktivnosti. U toku 2018. godine za realizaciju ili početak realizacije je prispjela 71 aktivnost, od čega je realizovano 28 aktivnosti, odnosno 40 odsto, aktivnosti koje su trenutno u toku realizacije ima 35, odnosno 49 odsto, dok je nerealizovanih aktivnosti 8, ili 11 odsto.

Usvojen je i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini koji će se, shodno članu 36 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016), dostaviti Odboru za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 21.03.2019.


Naslov: Redakcija