Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 24.10.2016.

VLADA CG: Donijet Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018, kao i Informaciju o završnom mjerilu za zatvaranje pregovora u poglavlju 30 - Vanjski odnosi sa Akcionim planom . . . dalje

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Institut za vladavinu prava traži da se izmjenama Zakona smanji visina takse za izdavanje novih ličnih karata za strance sa stalnim boravkom u Crnoj Gori . . . dalje

ZAKON O REGULARIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA: Primjena Zakona počinje 1. marta 2017. godine. Jedan od osnovnih uslova da se krene u proces legalizacije jeste da je objekat upisan u katastar i da su riješeni imovinsko pravni odnosi i na zemljištu i na objektu . . . dalje

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I ELEKTRONSKOM POTPISU: U Nacrtu zakona, koji je na javnoj raspravi do 21. novembra 2016. godine, uočene tehničke greške, te je Nacrt zakona korigovan . . . dalje

CENTRALNA BANKA CG: Guverner CBCG će za viceguvernera te institucije predložiti Nikolu Fabrisa . . . dalje

AGENCIJA ZA ELEKRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST: Raspisan Konkurs za izvršnog direktora EKIP-a . . . dalje

CRNA GORA DA POVEŽE TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ZEMLJAMA REGIONA . . . dalje

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I ELEKTRONSKOM POTPISU