Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

AGENCIJA ZA ELEKRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST: Raspisan Konkurs za izvršnog direktora EKIP-a


Savjet Agencije za elekronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) raspisao je 21. oktobra 2016. godine konkurs za izbor izvršnog direktora tog regulatora.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa.

Pravo da se prijavi na konkurs ima svaki crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji osim opštih zadovoljava i posebne uslove propisane Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013 i 56/2013 - ispr.).

Ti uslovi se odnose na posjedovanje kvalifikacije visokog obrazovanja obima 240 kredita, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti elektrotehnike, poštanskog saobraćaja, ekonomije ili prava.

Uslov je i da zainteresovani imaju najmanje pet godina iskustva na poslovima iz oblasti elektronskih komunikacija ili poštanske djelatnosti, da nijesu poslanici i odbornici, kao ni osobe koju bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave.

Uslov je i da osoba koja planira da se prijavi nije funkcioner političkih stranaka i da nije član organa upravljanja, vlasnik, akcionar ili vlasnik udjela, kao i osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja druge poslove u preduzećima na koja se primjenjuje Zakon o elektronskim komunikacijama ili zakon kojim je uređena oblast poštanske djelatnosti.

Zainteresovani mogu dostaviti i podatke o dužini i vrsti radnog iskustva, posebnim specijalizacijama iz oblasti elektronskih komunikacija ili poštanske djelatnosti, kao i o poznavanju stranih jezika.

Prijave sa dokumentacijom i dokazima dostavljaju se arhivi EKIP-a, svakog radnog dana od osam do 16 sati.

Izvor: Vebsajt RTCG, 21.10.2016.