Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 22.06.2016.SKUPŠTINA CG: 21. juna 2016. godine održane sednice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmotreni amandmani na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dato pozitivno mišljenje na predlog za imenovanje ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj

SKUPŠTINA CG: 22. juna 2016. godine sednica Odbora za antikorupciju - Utvrđivanje sadržaja i dalje dinamike rada Odbora

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA: Zakonom je advokatska djelatnost izuzeta iz sistema paušalnog oporezivanja, te je Poreska uprava intenzivirala aktivnosti na povećanju poreske discipline ovih obveznika, jer ostvaruju značajne prihode

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: 2015. godine prekršajni sudovi kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: U skladu sa članom 12 Zakona ministar rada i socijalnog staranja naložio objavljivanje informacija na sajtu ministarstva

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA 22. JUNA 2016. GODINE

NACRT PRAVILA O BLIŽEM POSTUPKU PRENOŠENJA UPRAVLJANJA INVESTICIONIM FONDOVIMA NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Rok za sugestije 15 dana

JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU NACRTA STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA CRNE GORE 24. JUNA 2016. GODINE

XII SJEDNICA SAVJETA ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA 22. JUNA 2016. GODINE

PRIPREME ZA OTVARANJE PREGOVORA ZA 27. PREGOVARAČKO POGLAVLJE - ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMJENE: Usvajanjem Nacionalne strategije aproksimacije za oblast životne sredine i klimatskih promjena biće ispunjeno početno mjerilo za otvaranje pregovora za Poglavlje 27

UPRAVA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: 4. jula 2016. godine sa radom će početi web portal Uprave za izvještavanje o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15 000 eura i sumnjivim transakcijama