Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Usvojen Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu. Nastavak sjednice 21. marta 2018. godine

Druga sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini završena je 19. marta 2018. godine usvajanjem Predloga odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Više

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Do 15. marta 2018. godine stigla 1.042 zahtjeva za legalizaciju

Jedinicama lokalne samouprave su do 15. marta dostavljena ukupno 1.042 zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, saopšteno u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Više

ZAKON O ENERGETICI: Procedura za priključenje korisnika na sistem je izmijenjena 9. marta, a odnosi se na obavezu investitora i budućih korisnika da plaćaju naknadu za priključenje

Najveća izmjena u proceduri priključenja korisnika na dristributivnu mrežu odnosi se na obavezu investitora i budućih korisnika da u skladu sa odredbama Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017) plaćaju naknadu za priključenje, ukazao je rukovodilac Sektora za pristup mreži u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) Jagoš Pupović, dodajući da se naknada sastoji iz dijela koji se tiče izvođenja priključka i dijela za stvaranje tehničkih uslova u sistemu.

Više

ZAKON O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE: U toku pregovori u vezi sa uključivanjem dugova za struju u kreditni registar, te dugovanja po osnovu poreskih i carinskih obaveza

Dugovanja za struju uskoro će ući u kreditni registar Centralne banke (CBCG), što će značiti da će bankama biti dostupni podaci da li građani koji žele da uzmu kredit redovno plaćaju obaveze prema Elektroprivredi (EPCG). Ko se bude našao u evidenciji neplatiša računa za struju može se desiti da mu banka ne odobri kredit. Isto pravilo će važiti i za firme.

Više

INSPEKCIJA SIGURNOSTI PLOVIDBE: Obavezna registracija plovila

Pred ljetnju turističku sezonu raste interesovanje preduzetnika za relativno novu privrednu djelatnost u zalivu: prevoz putnika na redovnim i vanrednim linijama manjim brzim plovilima - gliserima.

Više