Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 18.10.2016.


ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Radi otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca ovlašćeno službeno lice poreskog organa preduzima istražne radnje po nalogu tužioca. U slučaju sumnje da je izvršeno krivično djelo ovlašćeno službeno lice poreskog organa dužno je da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužiocu. Istražne radnje preduzimaju se bez naloga poreskog organa

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANjA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Od 18. oktobra 2016. godine sve vrste goriva skuplje pet odnosno šest centi

SESIJE O JAČANJU SOCIJALNE DIMENZIJE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE I O BORBI PROTIV UTAJE POREZA

OSNIVANJE KANCELARIJE ZA KOORDINISANE AUKCIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI DOPRINIJELO RAZVOJU VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I OMOGUĆILO SLOBODNU TRGOVINU I ALOKACIJU PRENOSNIH KAPACITETA U REGIONU

KONFERENCIJA PKCG O EKONOMIJI 27. I 28. OKTOBRA 2016. GODINE