Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Radi otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca ovlašćeno službeno lice poreskog organa preduzima istražne radnje po nalogu tužioca. U slučaju sumnje da je izvršeno krivično djelo ovlašćeno službeno lice poreskog organa dužno je da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužiocu. Istražne radnje preduzimaju se bez naloga poreskog organa


Ministar finansija, Raško Konjević, uputio je dopis Poreskoj upravi da formira sektor poreske policije čiji je šef izabran još u februaru, potvrdili su iz tog Ministarstva.

U dopisu je navedeno da formiranje poreske policije dozvoljava Zakon o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015 - dalje: Zakon) gdje su ovim zakonom predviđene istražne radnje.

U članu 91a Zakona navodi se da radi otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca ovlašćeno službeno lice poreskog organa preduzima istražne radnje po nalogu tužioca.

Navodi se i da je U slučaju sumnje da je izvršeno krivično djelo ovlašćeno službeno lice poreskog organa dužno je da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužiocu. Istražne radnje preduzimaju se bez naloga poreskog organa.

Ukidanje poreske policije predloženo je u martu, iako je 20-ak dana prije toga (početkom marta) na konkursu izabran Miodrag Martinović za šefa tog sektora. Martinović je potpredsjednik Međunarodne policijske asocijacije Regija centar.

Sektor poreske policije tada je izbrisan iz novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Martinović je izabran nakon naredbe Upravne inspekcije da se ispoštuje Zakon jer su još u januaru 2015. istekli rokovi za izbor šefa poreske policije.

Ministarstvo finansija je sredinom septembra poslalo Upravi za kadrove na davanje saglasnosti novi Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tog resora, a kojim u PU nije predviđeno formiranje sektora poreske policije. Međutim, Konjević je početkom oktobra stopirao novu sistematizaciju PU zato što njom nije predviđeno formiranje sektora poreske policije.

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović apelovao je ranije da poreska policija mora da počne da radi i da se tako omogući značajno smanjenje poreskog duga, koji, iznosi nekoliko stotina miliona eura.

Iz PU ranije je saopšteno da se o mogućnosti postojanja sektora poreske policije nije odlučivalo na osnovu ličnih stavova i ocjena rukovodilaca Poreske uprave već na osnovu činjenice da te nadležnosti nijesu predviđene zakonom o poreskoj administraciji i krivičnom postupku.

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015)

Istražne radnje

Član 91a

(1) Radi otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca ovlašćeno službeno lice poreskog organa preduzima istražne radnje po nalogu tužioca.

(2) Krivična djela iz stava 1 ovog člana su krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Crne Gore, koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza.

(3) U slučaju sumnje da je izvršeno krivično djelo iz stava 2 ovog člana, ovlašćeno službeno lice poreskog organa je dužno je da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužiocu.

(4) Preduzimanje istražnih radnji iz stava 1 ovog člana vrši se bez naloga poreskog organa.

Izvor: Izvor: Vebsajt Vijesti, Biljana Matijašević, Marija Mirjačić, 17.10.2016.