Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNI SUD: Potrebno nastaviti sa aktivnostima za unaprjeđenje rada sudova

Crnogorski sudovi u prethodnoj godini bili su efikasni, ali su rezultati mogli biti i bolji, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, na prvom ovogodišnjem sastanku sa predsjednicima osnovnih, Privrednog, Upravnog i Apelacionog suda Crne Gore.

Više

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)

Vlada Crne Gore je, na održanoj 157. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković donijela Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu. Kadrovski plan se sastoji od zbirnih i pojedinačnih podataka o zaposlenim u državnim organima i potrebama za novim zapošljavanjem za 2020. godinu.

Više

ADVOKATSKA TARIFA: Advokati negoduju zbog načina primjene tarifa

Crnogorski advokati često naplaćuju svoje usluge ispod tarife koja je obavezujuća a dešava se da godinama čekaju na isplatu. Razlog tome je loša ekonomska situacija, odnosno teško imovinsko stanje većine klijenata, ukazao je predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

Više

ZAKON O RADU: Poslodavac sa istim zaposlenim ne može zaključiti jedan ili više ugovora čije je ukupno trajanje, neprekidno ili sa prekidima, duže od 36 mjeseci. Pri tom, Zakon nije ograničio broj sukcesivnih ugovora koji mogu biti zaključeni u okviru roka od 36 mjeseci

Ugovor o radu na određeno vrijeme predstavlja nestandardni ili fleksibilni oblik zasnivanja radnog odnosa. To je potvrđeno u članu 37 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 74/2019) u kojem se ugovor o radu na određeno vrijeme definiše kao izuzetak od pravila o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Više

POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA KROZ POJEDNOSTAVLJENJE PRIJAVA POREZA NA DOBIT, PDV I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO OSIGURANJE

Od početka januara Poreska uprava kroz aplikaciju prati rizične obveznike PDV-a. To je realizovano kroz zadatak -unapređenje kvaliteta analize rizika u Poreskoj upravi u cilju targetiranja rizičnih grupa obveznika PDV, navodi se u izvještaju o realizaciji Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta koji obuhvata 26 aktivnosti. Plan je Vlada nedavno usvojila i pozvala sve da ubrzaju kako bi rokovi koji su ranije postavljeni bili ispoštovani.

Više

NASTAVAK MODERNIZACIJE PORESKE UPRAVE

Poreska uprava (PU) ima punu podršku Ministarstva finansija, kao organa koji kreira poresku politiku i prati njen rad, za nastavak uspostavljene dinamike razvoja i modernizacije, saopštio je ministar finansija Darko Radunović.

Više