Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA KROZ POJEDNOSTAVLJENJE PRIJAVA POREZA NA DOBIT, PDV I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO OSIGURANJE

17.02.2020.


Od početka januara Poreska uprava kroz aplikaciju prati rizične obveznike PDV-a. To je realizovano kroz zadatak -unapređenje kvaliteta analize rizika u Poreskoj upravi u cilju targetiranja rizičnih grupa obveznika PDV, navodi se u izvještaju o realizaciji Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta koji obuhvata 26 aktivnosti. Plan je Vlada nedavno usvojila i pozvala sve da ubrzaju kako bi rokovi koji su ranije postavljeni bili ispoštovani.

U dokumentu se podsjeća da je zakonski rok za povraćaj PDV 60 dana, a 30 dana za poreske obveznike koji se pretežno bave izvozom.

"S obzirom na složenost i specifičnost procesa povraćaja, odnosno preusmjeravanja PDV kredita po zahtjevima poreskih obveznika, puštena je u produkciju "Aplikacija za povraćaj PDV". Ona prati cjelokupan zakonom propisan upravni postupak i rokove za povraćaj, kao i kretanje postupka kroz više organizacionih jedinica Poreske uprave. Sačinjene su i procedure za povraćaj PDV kredita i formirana Komisija za povraćaj PDV kredita, kako bi se pratilo poštovanje zakona i procedura kod povraćaja ovog poreza", pojasnili su iz Poreske uprave.

Jedan od zadataka za poboljšanje poslovnog ambijenta je i pojednostavljenje prijava poreza na dobit, PDV i doprinosa za obavezno osiguranje kako bi se smanjilo vrijeme za plaćanje.

"Za popunjavanje podataka u prijavi ne treba više od par minuta. Misli se na vrijeme potrebno da se sama prijava popuni, a ne na vrijeme potrebno za pripremu podataka. Popunjavanje same prijave ne zahtijeva puno vremena, već je problem u tome što poreski obveznici ne vode ažurno svoje PDV", objašnjeno je u dokumentu.

Na spisku zadataka je i pojednostavljivanje obrazaca, odnosno uvezivanje Poreske uprave sa Centralnom bankom i preuzimanje podataka o svim aktivnim računima.

"To se odnosi na brisanje broja računa iz JPR obrasca kao i svih podataka koji su Poreskoj upravi već dostupni uvezivanjem sa ostalim institucijama, kako se ne bi isti podaci unosili više puta", pojašnjeno je u dokumentu.

Podsjeća se da javni izvršitelji već vuku ove podatke od CBCG, uz naknadu od jedan euro za svaki podatak.

Oko ovog su, kako se navodi, održani sastanci, sa predstavnicima Centralne banke u cilju pronalaženja rješenja za razmjenu podataka koji se odnose na broj i blokade žiro računa, kao i o izvršnim direktorima.

Namjera je i da se uveže kompletan sistem kako bi se omogućilo otvaranje tekućeg računa bez podnošenja papirne dokumentacije.

"Podnošenje prijave na eUprava biće jedini korak u kome osnivač/zastupnik podnosi prijavu, odnosno dokumenta. Na sastancima sa Poreskom upravom, Ministarstvom javne uprave i Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost utvrđeno je da neće biti potrebno uvezivanje sa sistemima banaka s obzirom da će se iz JPR obrasca izbaciti podatak o transakcionom računu pravnog lica i on će biti dostavljen Poreskoj upravi od strane CBCG. Poreska uprava će podnijeti zahtjev za uvezivanje sa CBCG u cilju preuzimanja podataka iz Centralnog registra transakcionih računa", pojašnjena je procedura u ovom dokumentu.

CBCG je pripremila radnu verziju Odluke o izmjeni Odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa. Njome je, kako se objašnjava, definisano da se izbaci obaveza upotrebe pečata i dostavljanja dokumentacije koja je dostupna bankama.

Da bi poslovni ambijent bio bolji neophodno je i da se osnaže kontrole.

Krajem decembra prošle godine, donesena su interna pravila Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora, koja se odnose na postupak sprovođenja svih poslovnih procesa Sektora, a koja obuhvataju i procedure izrade Generalnog plana inspekcijskih kontrola ističe se u dokumentu.


IZVOR: Vebsajt CdM, 08.02.2020.


Naslov: Redakcija