Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)

17.02.2020.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 157. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković donijela Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu. Kadrovski plan se sastoji od zbirnih i pojedinačnih podataka o zaposlenim u državnim organima i potrebama za novim zapošljavanjem za 2020. godinu.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Izmjene i dopune su pravno tehničke prirode, a odnose se na terminološko usklađivanje pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II Programom.

Usljed personalnih promjena u Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice SmokovacUvač-Mateševo. Budući da je povećan obim radova i produžen prvobitno dogovoreni rok za završetak radova, Odlukom je utvrđeni iznos potrebnih finansijskih sredstava za rad Komisije od 2.833.520,74 eura uvećan je za 720.000,00 eura.

U okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva i standarda sa šengenskom pravnom tekovinom, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu i donijela Akcioni plan za 2020. godinu. U Izvještaju je navedeno da su od 129 mjera realizovane 82 (63,56 odsto), djelimično realizovana 41 (31,78 odsto) mjera, dok 6 mjera nije realizovano (4,65 odsto), tako da ukupan procenat realizacije mjera iz Šengenskog akcionog plana čija je realizacija predviđena za 2019. godinu iznosi 95,34 odsto, dok je u 2018. godini iznosio 90,48 odsto.

Posebno je naglašeno da je u 2019. godini eksterna evaluacija Evropske komisije procijenila da smo ispunili 96,7 odsto indikatora za uplatu III (II varijabilne) tranše u iznosu od 3,868 miliona eura (od maksimalnih 4 miliona). Zahvaljujući uloženim naporima i postignutim rezultatima svih sudionika u ovom procesu od ukupno opredijeljenih 20 miliona eura za potrebe ovog projekta, na osnovu ostvarenih indikatora, uplaćeno je 19,868 miliona eura (99,34 odsto), što je ocijenjeno kao veliko priznanje Crnoj Gori i siguran znak da smo na pravom putu da do pristupanja EU usvojimo najveći dio šengen standarda.

Vlada je usvojila Informaciju o predsjedavanju Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom (CEI) u periodu 1. januar – 31. decembar 2020. godine. CEI je najstarija i najveća regionalna inicijativa na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope koja okuplja 17 zemalja i djeluje na političkom i projektnom nivou kroz vladinu, parlamentarnu i poslovnu saradnju. U diskusiji je istaknuto da Crna Gora podržava aktivnosti Inicijative na stvaranju održivog i prosperitetnog regiona, promovišući istovremeno kredibilnu evropsku perspektivu zemalja aspiranata. U svojstvu predsjedavajućeg CEI, Crna Gora će biti posvećena osnaživanju dobrosusjedskih odnosa, konstruktivnoj razmjeni mišljenja i ideja, kao i unapređenju dijaloga i projektno - orjentisane saradnje među zemljama članicama CEI.

Usvojena je Informacija o unapređenju sistema budžetiranja i višegodišnjeg budžetskog okvira.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2018. godinu. U skladu sa zakonskim obavezama i prethodno sprovedenim postupcima, Odlukom je za nezavisnog revizora imenovana renomirana revizorska kuća "EuroRev" DOO Podgorica, koja ispunjava sve uslove predviđene zakonom, za međusobno usaglašenu cijenu u iznosu od 9.667,90 eura, sa uračunatim PDV-om.

Data je saglasnost na Plan rada i Finansijski plan društva sa ograničenom odgovornošću "Monteput" Podgorica za 2020. godinu. Ukupni prihodi tog privrednog društva planirani su na nivou od 47.146.684 eura, rashodi na nivou od 46.680.496 eura, pri čemu je planirana dobit od 466.188 eura.

Vlada je utvrdila Nacrt lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano" s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 30 radnih dana. Osnovna koncepcija planskog rješenja je izgradnja sistema prevođenja dijela voda rijeke Zete u postojeće akumulacije Krupac i Slano, radi boljeg iskorišćenja vodnog potencijala, stvaranja uslova za povećanje elektroenergetskog potencijala i upravljanja vodama. Realizacijom projekta omogućiće se povećanje udjela prosječne godišnje proizvodnje iz akumulacija u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju HE "Perućice" sa 22 odsto na 45 odsto.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2019. godinu. U Izvještaju su jasno precizirani ukupni prihodi i rashodi budžeta Uprave za šume, kao i sve aktivnosti na planiranim šumsko uzgojnim radovima, izradi planova uređenja šuma i korišćenju šuma. Posebno je naglašeno da je u izvještajnoj godini ostvaren rekordan prihod od 7.215.090,90 eura, što predstavlja povećanje od 7 odsto u poređenju sa prihodima iz 2018. godine, uprkos smanjenom obimu sječe od 15 odsto.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 13.02.2020.


Naslov: Redakcija