Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Donijete Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju

Vlada Crne Gore je, na 111. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2019. godinu.

Više

NEOPHODNE IZMJENE SETA IZBORNIH ZAKONA: Definisati obavezu pristupačnosti biračkih mjesta, biračkog procesa i materijala, kao i brisanje odredbi o poslovnoj sposobnosti kao uslovu za ostvarivanje biračkog prava

Izborno zakonodavstvo treba razmotriti sa šireg aspekta, posebno u segmentu prava osoba s invaliditetom, dok se među ključnim zahtjevima mogu izdvojiti oni koji se odnose na definisanje obavezne pristupačnosti biračkih mjesta, biračkog procesa i materijala, kao i brisanje odredbi o poslovnoj sposobnosti kao uslovu za ostvarivanje biračkog prava, posebno imajući u vidu da je ona ograničavajuća u odnosu na garancije koje propisuje Ustav Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI), a suprotna međunarodnim standardima.

Više

PROCJENA RIZIKA OD FINANSIRANJA TERORIZMA KROZ NEPROFITNI SEKTOR

Neophodno je da nadležne institucije imaju kapacitete za sveobuhvatnu procjenu rizika od finansiranja terorizma kroz neprofitni sektor, istovremeno osiguravajući da takve procjene neopravdano ne naruše integritet i zakonom zaštićene aktivnosti civilnog društva.

Više

NACRT ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U NIKŠIĆU: Građani ne žele buku, a ugostitelji policijski čas

Nacrt odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Nikšiću biće dorađen kako bi se zadovoljile primjedbe i ugostitelja i građana koji nijesu zadovoljni novim pravilima predviđenim tim dokumentom, zaključak je sa javne rasprave.

Više