Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NOTARIMA I JAVNIM IZVRŠITELJIMA OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PREUZIMANJE DOKUMENTA SA PORTALA E-KATASTAR: Elektronski List nepokretnosti i Posjedovni list imaju istu pravnu valjanost kao i zvanična dokumenta koja se mogu dobiti na šalterima Područnih jedinica Uprave za nekretnine

31.07.2019.


Uprava za nekretnine predstavila je unaprijeđeni portal e-Katastar koji će u velikoj mjeri uticati na ubrzanje i smanjenje broja procedura.

Korišćenje web aplikacije e-Katastar sa novim servisima za direktno, on-line preuzimanje zvaničnih dokumenata iz katastarskih evidencija u elektronskog formi koji će imati istu pravnu valjanost kao i dokumenta koja se mogu dobiti na šalterima Područnih jedinica Uprave počelo je 22. jula, ukazao je direktor Uprave Dragan Kovačević

Pristup i korišćenje podataka eKatastar, obezbijeđeno je putem LINKA.

Elektronskoj evidenciji o nepokretnostima Uprave za nekretnine, kako je ukazao, registrovani korisnici se prijavljuju preko kvalifikovanih digitalnih certifikata, izdatih od registrovanih nadležnih certifikacionih tijela u Crnoj Gori.

"U okviru I faze implementacije ovog projekta, krajem 2018. godine pripremljena je web aplikacija koja je omogućila preuzimanje lista nepokretnosti/posjedovnog lista, odnosno uvjerenja elektronski potpisanog dokumenta, za potrebe rada notarskih kancelarija i javnih izvršitelja. Nakon obezbjeđivanja svih uslova, saglasno zakonskoj regulativi od 22. jula web aplikacija e-Katastar je zvanično puštena u rad za potrebe notarskih kancelarija i javnih izvršitelja", rekao je Kovačević i objasnio da oni sada mogu preuzeti elektronski List nepokretnosti i Posjedovni list koji imaju istu pravnu valjanost kao i zvanična dokumenta koja se mogu dobiti na šalterima Područnih jedinica Uprave za nekretnine.

U narednom periodu, kako je najavio, korišćenje ovog servisa biće omogućeno državnim organima i organima lokalne samouprave.

"Implementacija servisa podnošenja zahtjeva od strane Notara/lzvršitelja kao elektronski potpisanog dokumenta koja imaju potpuno istu važnost kao dokumentacija koja se sada predaje u Područnim jedinicama Uprave uz zahtjev za nekretnine, planirano je za IV kvartal 2019, odnosno I kvartal 2020. godine", najavio je Kovačević. On je dodao da su u toku veoma značajni projekti Osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore; uspostavljanje Adresnog registra; implementacija e-Arhiva Uprave za nekretnine; ažuriranje digitalne topografske baze podataka, uspostavljanje baze podataka državne niz kapitalnih za granice, priprema podataka i eksproprijacija infrastrukturnih projekata kao što su auto-put Bar Boljare, podvodni kabl i mnogi drugi.

Uprava za nekretnine suočava se sa nedovoljnim brojem zaposlenih. Prema postojećoj sistematizaciji koju je usvojila Vlada u Upravi za nekretnine, ukazao je Kovačević, trenutno ima 109 slobodnih radnih mjesta od kojih je, zbog povećanog obima posla, između 50 i 60 radnika angažovano po ugovoru o djelu do Nove godine.

"U Upravi za nekretnine trenutno radi nešto više od 370 radnika. Dobili smo saglasnost da do kraja godine 32 službenika zaposlimo na neodređeno", odgovorio je Kovačević.

Od više od 30.000 zahtjeva za legalizaciju koliko je predato Upravi za nekretnine završeno je 95 odsto.

"Jedan dio nije završen jer su privatnim geogetskim firmama elaborati vraćani više puta na doradu, jer nisu bili stručno odrađeni", odgovorio je Kovačević na novinarsko pitanje.


IZVOR: Vebsajt CdM, 26.07.2019.


Naslov: Redakcija