Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX MNE

SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Izvorni i prečišćeni tekstovi državnih i opštinskih propisa

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

ZAKON O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI ILI UVJERENjA I PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA: Zakonom se ne krši garantovano pravo na svojinu

Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica ("Sl. list CG", br. 74/2019) je odgovor na potrebu za jačanjem pravne sigurnosti i redom u pravnom...

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O PLATNOM PROMETU: Omogućiti da i informatičke i telekomunikacione kompanije obavljaju usluge platnog prometa

Vlada bi do kraja ove godine trebalo da pripremi izmjenu Zakona o platnom prometu ("Sl. list CG", br. 62/2013 i 6/2014 - ispr.) i omogući da usluge platnog prometa, uz banke...

Više

DONIJET PRAVILNIK O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) usvojio je Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i...

Više