Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX MNE

SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Izvorni i prečišćeni tekstovi državnih i opštinskih propisa

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

SAOPŠTENJE SA XXVI SJEDNICE USTAVNOG SUDA CRNE GORE ODRŽANE 12.DECEMBRA 2018. GODINE

Saopštenje sa XXVI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 12. decembra 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda.

Više